Corporaties, gemeente Ún huurders aan de slag met woonlasten

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2014 | Gewijzigd op: 16-04-2014
 De aanpak volgt op de petitie die de initiatiefnemers afgelopen oktober aan minister Blok aanboden om de noodklok te luiden over de alsmaar stijgende woonlasten voor sociale huurders. De cijfers zijn onacceptabel !

Waarom een woonlastenaanpak?
Uit het onderzoek van het RIGO blijkt dat de woonlasten van Bossche huurders voor  26% te hoog zijn  en dat 21% van hen onder de armoedegrens leeft. Over vier jaar [2018] zou dat zijn opgelopen naar 37% van de Bossche huurders met te hoge woonlasten.
Hoe ziet de aanpak eruit?
De aanpak gaat uit van drie sporen: lastenverlichting, maatwerk en bewustwording.
De corporaties beginnen met de meest kwetsbare huishoudens te ontzien met de jaarlijkse huurverhoging en door het energiezuiniger maken van 2.350 woningen volt een lagere energierekening krijgen. De gemeentelijke lasten voor huurders zijn in 2014 ten opzichte van 2013 iets verlaagd.

De initiatiefnemers geloven daarnaast in een maatwerkaanpak. de gemeente start met de corporaties met een woonlastencoach die onderzoekt  [tav energie, beter om te verhuizen, of bemiddeling naar werk om het inkomen te vergroten] wat per geval mogelijk is. 

Via de website www.woonlastendebaas.nl krijgen huurders informatie over woonlasten en kunnen zij met
een rekenhulp een beeld krijgen van hun woonlasten in verhouding tot hun inkomsten. De gemeente organiseert energieworkshops waarin huurders tips en advies krijgen om energie te besparen.