Aanpak geweld in Hambaken en met de jaarwisseling

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-12-2008 | Gewijzigd op: 22-12-2008

De gemeente en de politie gaan op tweeërlei manieren geweld bestrijden. Het eerste project, waaraan Juvans, Divers,  het onderwijs en Zayaz deelnemen, richt zich op de Hambaken. De tweede -algemener gerichte aanpak- gebeurt tegen agressief gedrag tegen hulpverleners, zoals brandweer en GGD.
In de Hambaken gaat de gemeente de jeugdoverlast en a-sociaal gedrag consequenter aanpakken. Den Bosch is de eerste stad die personen uit huis plaatst die patsers gedrag of a-sociaal gedrag vertonen. Met name de Mondriaanbuurt in de Hambaken wordt door de politie, gemeente en woningcorporatie Zayaz streng in de gaten gehouden. Zonodig worden mensen overgeplaatst naar andere wijken.
Bij de toewijzing van woningen worden kanddiaat-huurders een woonkansenovereenkomst aangeboden, dat hen verplicht bij te dragen aan inzet bij de wijkverbetering.
Aanleiding van de vervroegde actie is, aldus wethouder Geert Snijders vanmiddag, de jongeren die in oktober stenen gooiden naar stadsbussen. De Gemeente en de politie hebben specifiek 20 jongeren in het basisonderwijs op het oog. Zij krijgen  speciale begeleiding, zoals aandacht voor leerplicht, opvoedingsondersteuning en aanbod van activiteiten.

Ook bedrijven worden aangeschreven meer te letten hoe zij de sfeer in de wijk kunnen verbeteren. Dat kan bijv. door meer stagiaires uit de Hambaken een werkplaats aan te bieden.
De wethouder van sociale zaken streeft ernaar de Hambaken qua veiligheid en sfeer binnen 2 jaar verbeterd te hebben.
In die aanpak hoort ook een wijkvernieuwings programma, dat in de loop van volgend jaar start. Dat houdt in dat in overleg met Zayaz bezien wordt om bepaalde buurten te gaan herstructureren, met name de Mondriaanbuurt komt daarvoor in aanmerking. 
Overwogen wordt in de Hambaken een wijkwinkel te openen  waar organisaties samenwerken en aanspreekbaar zijn. Ook het opknappen van het sportpark staat op de agenda, evenals het inzetten van een wijkklussendienst.
Inzet politie met Oud en Nieuw
Speciaal met oud en nieuw wordt gelet op agressief gedrag tegen hulpverleners, zoals GGD –broeders en de brandweer. Korpschef Akerboom zegt voor dergelijke overtredingen een snelle berechting in petto te hebben, die leidt tot een dubbele strafmaat. Met de jaarwisseling wordt extra politie ingezet, aldus Akerboom.