Nieuwe wijkmonitor: meeste wijken doen het beter, behalve...

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2014 | Gewijzigd op: 28-05-2014
Wethouder Jeroen Weyers heeft woensdagmorgen 28 mei 2014 in het stadhuis aan de pers de nieuwe wijk- en buurtmonitor gepresenteerd. Dat is een dikke brochure vol met grafieken en statistieken die een inzicht geven wat de vorderingen zijn in de wijken/buurten, hoe de situaties zijn mbt bijv. veiligheid, de sociale omstandigheden [gezinnen/armoede] en de status van de buurt [BBS-scholen] en voorbeelden geeft van buurt-, of bewonersinitiatieven.

Er zijn nog steeds wijken die zwak staan, zoals de Gestelsebuurt, West en delen van de Hambaken. 'Maar over het algemeen,' aldus Weyers,  'gaat het vergeleken bij 2010 [de vorige wijkmonitor] met alle wijken beter en staan ze er positiever voor. Dat is mede dankzij bewonersinitiatieven [burgerparticipatie], beter onderwijs [vestiging van een BBS-school].
'Bewonersinitiatieven [speeltuinen Aartshertogenlaan, moestuinen Boschveld en Graafsewijk] vergroten de mede-verantwoordelijkheid,’ voegt Hans Michielsen, hoofd Jeugd en Onderwijs, er aan toe.

‘Dankzij die bewonersparticipatie gaat een wijk er op vooruit,’ onderschrijft de wethouder. ‘Het vergroot de samenhang in een buurt. Maar ook door de rol van de wijkmanagers en door de besteding van het geld dat de gemeente voor projecten beschikbaar stelt [Stedelijke vernieuwing, BIG en uit het potje 'Paraderenovatie'] helpen wijken er bovenop.’

De monitor geeft voortaan ook inzicht in de 22 buurten. ‘Door die kleinschaligheid is er nog beter een beeld te vormen en kan nauwgezetter op situaties worden ingespeeld,‘ zegt Weyers. ‘Dat vergemakkelijkt het maatwerk.’

In Zuid II bepaalt mede de sociale cohesie het etiket ‘zeer zwak’. Daar liggen nogal precaire situaties tussen families /bewonersgroepen. Ook de armoede speelt in de Gestelse buurt een factor.
Aanpak in de Gestelse buurt krijgt vorm in een wijkplan, waarin het bedrijfsleven op de Meerendonk /Langendijksingel [in de vorm van stageplekken], corporaties en bijv. Divers kunnen participeren.
Weyers ziet in de Gestelse Buurt ook duidelijk potentie in bijvoorbeeld de opzet van het Computerhuis, de medezeggingschapsraad en bewonersinitiatieven. 'Dat bewijst dat er van een samenhang sprake is.'

Maatregelen die de gemeente kan nemen zijn: beter onderwijsfaciliteiten, zoals in Boschveld en op de Meerendonk met een nieuwe BBS, tegemoetkoming aan de armoede [aanpak kinderarmoede en door verzachting gemeentelijke regels], of met een uitvoeringsprogramma of een wijkplan. In de Kruiskamp/Schutskamp en op West is de gemeente daar al doende mee.
De gemeente gaat de resultaten van de 'Monitor 2014', die de status heeft van raadsinformatiestuk, in de wijken bespreken met de bewonersraden, vrijwillgers en beroepskrachten.


Terug naar boven