Stad telt 84 fietsknelpunten

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2014 | Gewijzigd op: 02-06-2014
De stad kent 84 fietsknelpunten. De meesten in de Groote Wielen 13, 6 in Engelen/Bokhoven en op Zuid ook 6. Die inventarisatie is gebeurd  via de Fietsersbond, met het wijkmanagement en de wijk/bestuursraden. 49 ervan zijn al aangepakt binnen lopende project of komen aan de beurt [..] bij nieuw te starten projecten.
 


Knelpunten voor fietsen ontstaan vaak uit onveiligheid,  zoals verkeerspaaltjes
.
Bij de HEMA ontbreken juist die paaltjes...

foto © paul kriele, 1 maart 2012. 

Het gaat er nu om die knelpunten aan te pakken. Vaak zijn er knelpunten ontstaan door paaltjes die staan, óf in de weg, óf ze zijn niet zichtbaar genoeg. Dus die komen voort uit het aspect veiligheid, erkent de raadsinformatiebrief.*
De gemeente blijft na dit traject in overleg voeren met de Fietsersbond.

*In de begrotingsbehandeling  [2013] verzocht de commissie ROB een inventaristaie te maken van fietsknelpunten. Dat heeft geleid tot de nota Aanpak Fietsenknelpunten, waarin de knelpunten in beeld komen en hoe die aan te pakken. 
Per raadsinformatiebrief van 20 mei.j.l.. werd de raad daarover geïnformeerd.