Gemeente: Proef voor meer zelfstandig Leerlingenvervoer

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2014 | Gewijzigd op: 18-06-2014
De gemeente wil voor leerlingen uit speciaal onderwijs, die nu nog met busjes [vDriel of Dortmans] rijden, zelfstandiger vervoer mogelijk maken. Uit een onderzoek* is gebleken dat veel kinderen [56%**] liever zelf met fiets, bus of trein willen reizen. Daar tegenover staat dat hun ouders daar niet altijd een voorstander van zijn. Toch vindt de gemeente het de moeite waard om dat kleinschalig te gaan uit proberen. Maar dan dienen er wel wat ingrepen te worden gedaan en voorzieningen te worden getroffen, zoals meer toezicht/hulp en fietsvoorzieningen.
De achterliggende reden is, dat de gemeente de zelfredzaamheid van de kinderen wil vergroten, ook met het oog op hun toekomst.

In Den Bosch betreft het 550 kinderen, van wie er 330 naar Bossche scholen gaan

*Enquête Leerlingenonderzoek
Er werden 190 kinderen benaderd, van wie er 167 de enquête beantwoordden.
te weten:
- groep 7 en 8 van speciale school voor basisonderwijs (Sprankel);
- groep 7 en 8 van het speciaal onderwijs (Herman Broerenschool, Rietlanden SO en Mytylschool Gabriël);
- voortgezet speciaal onderwijs (Rietlanden VSO en Stedelijk VSO).
Deze scholen staan in de wijken West, Zuidoost en Rosmalen Zuid.

*Aanbevelingen  na onderzoek
De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen:
- ga met ouders in gesprek over de bijdrage die zij willen en kunnen leveren;
- laat ouders mee denken en doen bij de projecten;
- besteed in groep 7 en 8 aandacht aan leren fietsen en de verkeersregels. Betrek waar mogelijk vrijwilligers om de leerlingen te helpen;
- onderzoek de mogelijkheid van een aparte buslijn voor het speciaal onderwijs;
- oefen met leerlingen die dat kunnen in het reizen met het openbaar vervoer;
- zorg voor maatwerk voor de leerlingen die afhankelijk blijven van het taxibusvervoer.
Het College neemt deze aanbevelingen over.