Projecten o.a. ‘1629’ en ‘Stadsgidsen’ krijgen voorrang

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2014 | Gewijzigd op: 25-06-2014
Volgens de Cultuurhistorische Visie* start de gemeente met drie projecten, te weten '1629', 'Kern- en Wijkgeschiedenis' en 'Stadsgidsen 2.0'. Doel van de visie –in het algemeen is - cultuurhistorische informatie over de stad voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Project 1629
Met dit project worden middelbare scholieren via de moderne media betrokken bij de Bossche cultuurhistorie. Leerlingen en leerkrachten Informatica en Geschiedenis van het Ds. Pierson College gaan een 'augmented reality app' [game] over 1629 maken, waarmee digitale beelden worden geprojecteerd op de werkelijkheid.
Zie ook Linie 1629 in beleidsplan Groene Vesting. artikel 20 november 2010.

Project Stadsgidsen 2.0
Het doel van dit project is tweezijdig: enerzijds is het doel om actuele informatie te leveren aan stadsgidsen én met hen interactief informatie delen. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen van een nieuwe manier van rondleiden, door digitale 3D reconstructies van historische gebouwen en van de stad.

Project Kern- en Wijkgeschiedenis
In twaalf wijken en kernen worden ism Heemkundekringen, en mensen/organisaties die in de wijken actief zijn, telkens in een korte periode activiteiten ontplooid. Voorbeelden zijn: 'Wijk/kern van de week' (gericht op de wijkgeschiedenis), sit-ins waar mensen belevenissen kunnen delen en beeldmateriaal kunnen bekijken. Daarnaast wordt gedacht aan exposities in de wijk, een wijkquiz en een wijkkroniekkrant. De pilot start deze maand in Rosmalen-Noord.

*Cultuur historische visie
Vorig jaar stelde de raad de Cultuurhistorische Visie ‘Op weg naar 2029’ vast.
Voor de uitvoering is een coördinatieteam ingesteld: bestaande uit de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, VVV NO-Brabant, deBAM en het Stadsarchief. Het coördinatieteam bedacht de projecten en zorgt ook voor de uitvoering.