Gemeente presenteert actieplan versterking binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-07-2014 | Gewijzigd op: 10-07-2014
De gemeene komt met een 'Actieplan Binnenstad' ter versterking van de economische positie. Reden is:
-Door de crisis is de leegstand in enkele aanloopstraten van de binnenstad toegenomen.
-Daarnaast voorspellen deskundigen een consolidatie van de oppervalkten winkels [in m2] en ook de omzet én een toename van het aandeel internetverkopen.

Om de concurrentiekracht van de binnenstad te doen behouden, zo mogelijk te versterken leggen B&W ter informatie aan de gemeenteraad een 'Actieplan Binnenstad' voor.

Op een aantal urgente maatschappelijke vraagstukken in de binnenstad en nieuwe trends wordt van het College ook een uitspraak verwacht, zoals:
-de wens naar horeca in winkelvoorzieningen en andersom: detailhandel in de horeca.
-flexibele parkeertarieven en betere bereikbaarheid
-de gevolgen van de toenemende digitalisering in de samenleving. Inspelen met informatieve sites en digitale [parkeer-]routes die al vanaf Ipad of laptop thuis zichtbaar zijn..

Voor een aantal maatregelen start een proefproject in de Vughterstraat omdat juist in deze aanloopstraat, een aantal knelpunten bij elkaar komen. Suggesties: vergroening van winkelpanden, tijdelijke invulling leegstaande panden.
Ook in het licht van een structuurversterking van de binnenstad met het oog op het Jeroen Bosch jaar, zijn al eerder een aantal maatregelen aangekondigd. Die zijn nu gebundeld.

Vooraf is overleg gevoerd met partijen in het Centrummanagement en specifiek met partijen in de Vughterstraat. Het College trekt ongeveer € 800.000 uit voor de uitvoering van het actieplan. Een deel daarvan komt uit bestaande middelen en een deel uit flankerend beleid JB500.