Martin Nooijens weggeplaatst als 'Projectmanager Sterk Erfgoed'

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2014 | Gewijzigd op: 25-09-2014
In een simpel berichtje bij de rubriek 'Besluitenlijst College B&W' 'dd. 24 september 2014 bericht  de gemeente over een wegplaatsing van een hoge Bossche ambtenaar [directeur Stadsbedrijven Martin Nooijens] naar een 'zijfunctie': 
 
Martin Nooijens projectmanager Sterk Erfgoed
Het college van burgemeester en wethouders vindt het zeer belangrijk om het cultureel erfgoed en het beheer en behoud ervan op structurele en projectmatige wijze verder te ontwikkelen. Hierbij dienen de verschillende activiteiten gebundeld en gestructureerd te worden, ook in nationaal en internationaal verband.

Tegen de achtergrond van dit bestuurlijk streven bestaat er de behoefte aan een projectmatige benadering onder leiding van een projectmanager. Het college heeft de directeur Stadsbedrijven, Martin Nooijens, gevraagd of hij de komende jaren het project ‘Sterk Erfgoed’ onder zijn leiding verder wil ontwikkelen.
Hij vindt het na acht jaar Stadsbedrijven een uitdaging om het project ‘Sterk Erfgoed’, een terrein dat hem na aan het hart ligt, op te pakken.
In het verlengde hiervan heeft hij verzocht aan het college hem met ingang van 1 oktober 2014 te ontheffen uit zijn huidige functie onder gelijktijdige aanvaarding van de nieuwe functie bij de sector Stadsontwikkeling.


Nooijens was in de positie Directeur Stadsbedrijven verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het project Bartenbrug*. In die hoedanigheid zijn hem de missers te verwijten die in het traject naar de bouw van een nieuwe brug zijn voorgevallen.

Persgesprek van 17 april 2013 waarbij wethouder Ruud Schouten aankondigde dat de gemeente tegen de BAM een rechtszaak zou starten.

Links: toenmalig wethouder Ruud Schouten was de eerste die viel door de missers rond de Bartenbrug. Martin Nooijens is de tweede
..

foto © paul kriele, 17 april 2013.
*Alsnog geen consequentie...

De pers heeft in dat traject regelmatig gevraagd aan de -toenmalige - betreffende wethouder Ruud Schouten of die missers consequenties hadden voor de interne organisatie, specifiek voor de betreffende ambtenaar. Waarop toen [steeds] negatief werd geantwoord.. .. 


Fragment uit eerdere notitie aangaande de  Bartenbrug dd. 17 april 2013
 [naar aanleiding van 'start rechtszaak door gemeente over falen oud ontwerp Bartenbrug]Ambtelijk zijn er ook geen consequenties te verwachten, blijkt uit de toelichting van de directeur Stadsbedrijven Martin Nooijens, ´omdat we van deze zaak kunnen leren en er niet op uit zijn er een bijltjesdag van te maken. Wat zou je er mee opschieten,´ aldus Nooijens toen [17 april 2013].
De rekenkamer houdt op verzoek van de gemeenteraad ook een onderzoek naar deze affaire.


Terug naar boven