Begroting Gemeente: laatste-meest terughoudende–van regeerperiode

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2014 | Gewijzigd op: 30-09-2014
Wethouder Jan Hoskam van Financiën presenteerde dinsdagmiddag in het stadhuis de laatste begroting 2015 van het huidige College van B&W. Die is terughoudend door de onzekerheden vanwege de omschakeling tav de zorgwet [Jeugdzorg, WMO en participatiewet]. Pas vóór 1 november 2015 moet daar vanuit het Rijk meer duidelijkheid over komen.* Dan zal er op dat gebied een begrotingswijziging nodig zijn, geeft Hoskam aan.

Jan Hoskam, wethouder van Financiën, presenteerde dinsdagmiddag 30 september 2014 in het stadhuis de laatste begroting van dit College.
'Die begroting is terughoudend, maar wel uniek,' aldus Hoskam
.

foto © paul kriele, 30 september 2014.

Die factoren maakt dat deze begrotingsversie uniek is, maar verder valt er weinig nieuws over te melden. Er zitten geen voorstellen voor nieuw beleid en middelen in. ‘Het is in zekere zin een overgangsbegroting,’ aldus Leo Nelis, hoofd Financiën.

De begroting 2015 is in de voorjaarsnota al nader vastgelegd, behalve ten aanzien van een subsidie voor Het Noordbrabants Museum, de schoolbieb [ structureel € 34.280] en de subsidie voor de Bachcantate [structureel € 4.000]. Die zijn afwijkend van de voorjaarsnota.

Wat betreft de toekenning van € 269.000 aan het museum: De gemeenteraad wilde dat, gezien de komst van een nieuwe raad per 1 januari 2015, niet structureel doen. Vandaar dat het College deze subsidie eenmalig toekent met het argument dat het museum een belangrijke bijdrage levert aan de binnenstadseconomie.

Apart noemt wethouder Hoskam even de gunstige ontwikkeling mbt de afvalstoffenheffing, die is in 2014 al met € 10 en in 2015 wordt die opnieuw met € 15 verlaagd. Den Bosch staat in de rangorde van de meest lage afvalstoffentarieven van 35 [grootste] gemeenten op de vijfde plaats.

De consequentie voorkomend uit de samenvoeging met Nuland en Vinkel raakt niet de begroting. Maar heeft wel zijn effect op de gemeentelijke organisatie. Die zou 48 ambtenaren uit Vinkel en Nuland moeten overnemen. Dat zijn er onder meer door een efficiencyslag en door het elders aan de slag gaan van enkele ambtenaren, 28 geworden, aldus de toelichting van hoofd Financiën Leo Nelis.

In de raadsvergadering van 9 december 2014 wordt de begroting 2015 vastgesteld.

• Bij het bezoek van staatssecretaris Martin van Rijn aan Uden op 6 oktober a.s., waarbij een paar honderd gemeenten zijn uitgenodigd, zou er meer klaarheid over de transitie moeten ontstaan.


Terug naar boven