Eerste tegenvaller voor begroting 2015 [Bijstandsuitkering]

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2014 Door een nieuw rekenmodel van het Ministerie van SZW ten aanzien van de Bijstandsuitkering krijgt de gemeente vanaf 2015:  € 4.5 miljoen minder te besteden. Dat onvoorzien loopt op tot € 11 miljoen vanaf 2018.
De nieuwe verdeling ' landelijke macrobudget' pakt voor de gemeente nadelig uit. In 2015 krijgt de gemeente ruim 15% minder budget om uitkeringen mee te betalen. Dat betekent dat de gemeente zelf ongeveer € 4,5 miljoen moet bijleggen

Wethouder Huib van Olden krijgt nu al met financiele tegenv allers te maken
in de sociale wetgeving.

foto © paul kriele, 28 augustus 2013.

Bezwaar /berekening aantal bijstandsgerechtigden

Wethouder Van Olden heeft er bij staatssecretaris Klijnsma op aangedrongen de onderbouwing van die nieuwe budgetten opnieuw te analyseren. Dit aspect legt Van Olden, die een gezamenlijke gemeentelijke  bezwaarprocedure overweegt, ook bij de Tweede Kamer neer.


Volgens de criteria van het nieuwe verdeelmodel zou ’s-Hertogenbosch nu circa 2.800 bijstandsgerechtigden moeten hebben. In werkelijkheid zijn dat er 1.000 meer. Dit grote verschil is onverklaarbaar, stelt Van Olden.


Niet alleen de gemeente ’s-Hertogenbosch ervaart de nadelige effecten van het nieuwe verdeelmodel. Veel (middel)grote gemeenten krijgen vanaf 2015 miljoenen minder om uitkeringen te betalen. Wel springt ’s-Hertogenbosch daar met ruim 15% minder budget in 2015, samen met drie andere gemeenten, negatief bovenuit.