Gemeente betert na kritiek Rekenkamer

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-10-2014 In een brief aan de gemeenteraad erkent B&W dat zij missers heeft  gemaakt en haar leven gaat beteren. Wat dat inhoudt..? Dit voornemen volgt op de kritiek van de Rekenkamer.   Zie bericht hieronder mbt info en procedure rond Bartenbrug en Parkeergarage Hekellaan.

Het beteren betreft:

-Al gemeld  is dat een hoge -verantwoordelijke ambtenaar naar een andere post is verplaatst.
-De leiding van die afdeling Realisatie en Beheer is verzwaard.  De bij de projecten [Ruimtelijke Ordening] betrokken ambtenaren [project leiders] krijgen een uitgebreid trainingsprogramma.
Tevens gaan B&W met de ambtelijke top en de gemeenteraad bekijken hoe de verhoudingen verbeterd kunnen worden.
In ieder geval worden de kritiekpunten serieus genomen, dat zegt ook het College in de brief. Maar dat is al vaker gezegd en raadsleden zijn er ongeduldig om niet te zeggen geïrriteerd over geworden.  De raadsleden zullen vaker door B&W over projecten en processen geïnformeerd worden.

Bericht van   dd. 5 september 2014: Kritiek Rekenkamer op info gemeente mbt Bartenbrug en  Parkeergarage Hekellaan
B&W van Den Bosch kunnen hun informatie richting gemeenteraad beter doen. Dat concludeert de Rekenkamercommissie na onderzoek rond die informatiev mbt de projecten Bartenbrug, bouw parkeergarage Hekellaan en Centrumplan Rosmalen. De commissie heeft daarbij gekeken naar het naleven van (wettelijke) regels en afspraken voor de informatievoorziening binnen de gemeente en naar de communicatie en toezeggingen richting belanghebbenden.

Behalve een gebrekkige informatie vindt de commissie dat [bij grote projecten] het college de regels en afspraken niet altijd nakomt. Er is sprake van een cultuur die een goede besluitvorming door de gemeenteraad in de weg staat. Ook de raad zelf kan actiever worden in het opvragen van informatie.
-Over die cultuur en houding bij een deel van de ambtenaren, zegt het rapport dat de raad pas wordt geinformeerd over problemen als er meteen ook een oplossing kan worden gepresenteerd. Door deze cultuur onstaat er geen gedeeld begrip tussen organisatie, college en raad. Dit schaadt het vertrouwen richting de ambtelijke organisatie.
 
De aanbevelingen - de wettelijke regels en afspraken [hieromtrent] - moeten uitgangspunt worden
- de cultuur binnen de organisatie [mbt informeren aan gemeenteraad] veranderen. Hier is een plan van aanpak nodig.
- kwaliteit van het raadsvragen stellen aan College en de frequentie verbeteren.

Het gehele rapport : http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie