Gemeente steunt pilot klankbordgroep voor Bossche MKB-ers/ZZP-ers

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2014 | Gewijzigd op: 04-11-2014
De in de regio Noord-Oost Brabant actieve stichting Ondernemersklankbord krijgt steun van de gemeente voor haar advies aan –merendeels –startende ondernemers [ZZp-ers] en/of recentelijk gestarte MKB-ers [maximaal10-werknemers], die in de knel zijn gekomen op juridisch, financieel of economisch vlak. Die Klankbordgroep, die geheel uit vrijwilligers bestaat- opereert landelijk, maar heeft ook een groep adviseurs actief in Noord-0ost Brabant.
De steun die de gemeente Den Bosch geeft is een pilotproject* en richt zich op 66 Bossche ondernemers [MKB-ers of ZZP-ers].
Links regiovoorztter Loek Smit en naast hem Piet Berkhout van de stichting Ondernemersklankbord.

foto © paul kriele, 4 november 2014. 

Tijdens een persontmoeting in het stadhuis dinsdagmiddag 4 november 2014 lichten de regiovoorzitter Loek Smit en collega Piet Berkhout hun werkwijze en de procedure toe.
De wethouders Jan Hoskam en Huib van Olden constateren dat er nog steeds een drempel bestaat richting gemeente om daar aan te kloppen. 'Maar,  zeggen beiden, '' we willen – sociaal /economisch gezien- kost wat kost ondernemers helpen voor wie het soms 5 voor 12 is.

Aanmelding
Aanmelden kan via de website www.ondernemersklankbord.nl  of [nog wel] via de Kamer van Koophandel. Daar krijgen zij na een registratie tegen geringe kosten* een adviseur op bezoek. Deze vrijwilligers, zelf –gepensioneerde- managers, of directeuren, of CEO’s, hebben op een specifiek gebied kennis en ervaring opgebouwd, bijv. in fiscaal recht, financieel, of meer op economisch gebied.

‘De nood is vaak hoog,’ licht Huib van Olden die voor zijn wethouderschap advocaat was en ook als curator in faillissementszaken bemiddelde. ‘In die positie maakte ik de meest knellende situaties mee, die ook hun weerslag op de privésituatie hadden. Daarom steunen we graag deze pilot.'

*Pilotproject
Normaal gesproken kost een advies van de stichting Ondernemersklankbord € 100- €150. Dat kan een traject zijn van 4 contacten. Dat ligt niet vast, soms zijn het er minder soms ook vaker, naar gelang de problematiek.
Met deze pilot dekt de gemeente financieel 66 cliënten.

De stichting kan haar werk doen dankzij een finaciele steun van het Ministerie vanEZ, de gemeente Den Bosch, de Rabobank en Univé.


Terug naar boven