Door minder bijstandsuitkeringen minder geld voor gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2014 | Gewijzigd op: 14-11-2014
De gemeente ontvangt volgend jaar van het Rijk minder - 4,6 miljoen-  voor de uitvoering van de participatiewet.
Dat komt omdat volgens het verdeelmodel dat het Sociaal Cultureel Planbureau [SCP] hanteert,  Den Bosch geen 3800 [volgens de praktijk...], maar 2700 bijstandstrekkers geregistreerd staan.

Wethouder Huib van Olden gaat in Den Haag protest aantekenen tegen de verminderde Rijksbijdrage 'participatiewet'.

foto © paul kriele,
28 augustus 2013.
Die 'korting' kan in de komende jaren oplopen naar miljoenen, lichtte wethdouder Huib van Olden donderdag 13 november voor de pers toe.  Van Olden vind tdat maar moeilijk te verteren, omdat Den Bosch extra inzet op het creëren van banen voor bijstandsgerechtigden.

Die aanpak is al gestart met de opzet WeenerXL*
De stad heeft ook een verplicht aandeel om in Noord-Oost Brabant 545 mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in bedrijven,  en 280 in het onderwijs en 140 bij gemeenten, te  plaatsen.

Den Bosch probeert met minder regels en uniformering met collegae gemeenten die plaatsingsprocedures simpeler te maken.


Omdat  'Den Bosch' het niet eens is met de verminderde bijstandsuitkering door het Rijk is met collegae gemeenten in Den Haag protest aangetekend.

* zie bericht
Fragment uit bericht van 5 september 2014 over bijeenkomst bij Weener met 90 bedrijven ivm invoering participatiewet.
Op de informatiebijeenkomst,die door circa 90 werkgevers en betrokken instanties werd bijgewoond, en voorafgaand aan de prijsuitreiking plaatsvond, werd vanuit uiteenlopende aspecten en ervaringen ingegaan op het traject dat door de invoering van de participatiewet vanaf 1 januari 2014 ingaat. Die wet beoogt meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Het streven is er op gericht voor 2016 landelijk 12.500 banen en in Noord-Oost Brabant 845 [545 bedrijfsleven en 140 overheid en 280 onderwijs] gerealiseerd te hebben.