Stad met relatief lage woonlasten

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2015 | Gewijzigd op: 24-02-2015
In de  gemeentelijke belastingaanslag die alle 70.000 huishoudens of ondernemers deze week in de bus krijgen
blijkt dat die aanslagen tezamen gemiddeld 15 euro lager zijn dan in 2014. Het gaat om de aanslagen: WOZ-beschikking, onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. Dat komt door de lagere afvalstoffenheffing. Alleen de hondenbelasting is hoger.  
De inwoners van Nuland en Vinkel ontvangen dit jaar voor het eerst een Bosch' aanslagbiljet. Ook voor hen zullen de woonlasten doorgaans lager zijn. Een uitzondering hierop is de te betalen hondenbelasting, de tarieven daarvoor zijn in ’s-Hertogenbosch hoger.

Het COELO [onderzoeksinstituut van RU  Groningen] publiceert dat  ’s-Hertogenbosch -vergeleken met 35 andere grootste gemeenten- relatief goedkoop is qua woonlasten.
Vorig jaar waren er vier gemeenten nog goedkoper, en in 2015 zijn er nog maar 2 gemeenten met lagere woonlasten.

Bezwaarmakers over de WOZ-waarde kunnen (t/m 13 april tussen 09.00-14.00 uur) via (615 53 53] hun commentaar kenbaar maken.