Crisis drukt woonprogramma

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-01-2009 Het streven van de stad om jaarlijks 1000 woningen te bouwen loopt spaak. Vorig jaar werd dat streven nog gehaald: 1160, maar voor 2009 zakt dat ver onder de 1000. Gemiddeld zullen in de komende jaren 750 woningen worden gebouwd. In 2009 nog 850 stuks.
Daarnaast gaan de corporaties samen met de gemeente voor miljoenen renoveren Met dat bedrag worden niet alleen woningen verbeterd, ook de leefbaarheid [veiligheid] van de wijken krijgt extra aandacht Mochten zich onverwacht in een wijk problemen voordoen die om extra maatregelen tav veiligheid of jeugdvoorzieningen, of wijktoezicht vragen, dan kan uit het potje van 4 miljoen [gemeente+corporaties] worden geput.
De wooncorporaties namen zich al eerder voor zich meer op maatschappelijk terrein te gaan profileren. Bijv. door extra toezicht bij probleemgezinnen.
Ook bij de nieuw op te zetten wijkcentra [Deuteren en Rompertsebaan] en de bouw van 2 nieuwe Brede Bossche scholen [Gestelse buurt en Boschveld] willen Brabant Wonen en Zayaz partij zijn.