Omslag aanpak inspraak bij komst Asielzoekerscentrum [AZC]

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2015 | Gewijzigd op: 13-03-2015
Geleerd hebbende van een mislukte procedure rond de komst van een hostel in de Geert Grootestraat [Zuid] en in de Churchilllaan [Kruiskamp] pakt de gemeente nu de procedure rond de vestiging van asielzoekerscentrum [AZC] geheel anders aan.
Op verzoek van de- toenmalige- staatssecretaris Teeven van Justitie aan gemeenten [oktober 2014] een asielzoekerscentrum te openen begint ’Den Bosch’ nu aan een –regulier- asielzoekerscentrum. Dat wil zeggen eerst inspraak en dan de vervolgtrajecten.

Uiteraard is iedereen benieuwd waar een asielopvang voor –in dit geval- 600 tot 800 personen komt. Er werden al locaties gesuggereerd. ‘Maar alles ligt open,’ aldus de nieuwe wethouder Eric Logister in een toelichting aan de pers op donderdagmiddag 11 maart 2015.
De gemeenteraad, die al op 3 februari j.l. unaniem instemde met de komst van een asielzoekerscentrum, ontving afgelopen dinsdag 9 maart van het College van B&W de plannen en meer nog de opzet er omheen. Zij moet zich er binnenkort nog over uitspreken.

Logister past ervoor nu al details over zo’n centrum prijs te geven. Hij benadrukt de zorgvuldige aanpak en dat de locatie draagvlak moet hebben in de samenleving
Eerst wordt aan de burgers gevraagd welke criteria zij nog denken te hebben bij de komst van zo’n centrum. ‘Die inspraak is tweeledig, zegt Logister. ‘Er komt een stadsbrede discussie over het aantal mogelijke locaties. En als die locatie vast staat, volgt een meer gerichte inspraak met de direct omwonenden.’

Na een behandeling in de commissies zal de raad zich op 14 april a.s. over de criteria en over de informatievoorziening uitspreken.
Het tijdspad vooraleer het AZC er is, hangt uiteraard ook af van procedures op gebied van Ruimtelijke Ordening [bestemmingsplan, bouwvergunning e.d.]. In dit opzicht staat al we lvast dat een AZC buiten of aan de rand van een woonwijk komt.
Maar heel het traject gebeurt in samenspraak en met medewerking van het COA [Centraal Orgaan opvang Asielzoekers], dat ook het centrum financiert.

In oktober dit jaar wordt definitief de locatie vastgesteld op basis van het advies van een stadsbrede commissie.

Mogelijk locaties
Het Brabants Dagblad suggereert enkele mogelijke locaties. Twee ervan zijn eerder uitgelekt uit een ambtelijk stuk: gebouw Milla de Campen en de kantoren van het GGZ op Coudewater en De Groote Vliet Noord een nog onbestemd  terrein in de Groote Wielen.
Voormalige asielzoekerscentra waren Koning Willem I kazerne van 1992-2002, de Isabellakazerne in Vught [1993-2012]
en in Rosmalewn klooster paters H. Harten aan de Graafsebaan [1993-2003],  pand aan de Peter de Gorterstraat op Coudewater [1994-2004].


Markant eerste optreden van Logister voor de pers
Opvallend in dit eerste persgesprek van het voormalig Tilburgs raadslid was dat er aan de ene kant van de tafel in de oude raadszaal vijf man/vrouw van Omroep Brabant zaten en aan de andere kant vier personen van resp. BD, ANP, bastionoranje.nl  en dichtbij.nl.
Logister gaf een duidelijke uiteenzetting, maar haperde nog wel in zijn taalgebruik.


Terug naar boven