Gemeente maakt zich –gastvrij en financieel voorbereid-op voor 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2015 | Gewijzigd op: 02-04-2015
Met investering uit diverse potjes al of niet gesubsidieerd maakte de stad zich op voor 2016. Want in 2016 moet Den Bosch een gastvrije en bereikbare stad zijn, waar de bezoeker ook actueel en doelgericht geïnformeerd wordt.

Dringend, dit jaar te realiseren, zijn de bewegwijzering in en naar de stad, voor automobilisten, verbetering kwaliteit transferia [ wifi, kluisjes, leenfietsen e.d.], bewegwijzering voor voetgangers [infozuilen] en voor fietsers [digitale borden naar fietsenstallingen] en het plaatsen van extra flexibele stallingen [elk 400 plaatsen].
Met Rijkswaterstaat moet worden overlegd over digitale borden langs de A2 met routes naar parkeergarages en transferia. Ook het parkeerinformatie systeem [PRIS] in de stad wordt actueler aangepast.
De partners[Centrum management, bedrijven, TOMTOM, horeca en musea] krijgen een info [databron] op maat zodat de wir war aan individuele info’s eensluidend wordt gemaakt.

De gemeente gaat ook gidsen [ambassadeurs] instrueren om de toerist en of de incidentele bezoeker van dienst te kunnen zijn. ‘Liefst zien we die bezoekers nog een keertje terug,’ zegt wethouder Jos van Son van onder meer Verkeer donderdagmorgen 2 april 2015  in een persgesprek. ‘Daarom zijn deze ingrepen/plannen zo belangrijk.’
Van Son mikt voorzichtig op een bezoekersaantal van 300.000 in de eerste drie maanden van 2016.


Wethouder Jos van Son van onder meer 'Verkeer' lichtte
donderdagmorgen 2 april 2015 de plannen toe,
die de stad tot een gastvrije en bereikbare stad moeten maken.foto © paul kriele,  20 februari 2015.
 

Koen van Waes en Astrid Zwegers, gemeentelijk verkeersbeleidmedewerkers, gaven inhoudelijk met een powerpoint presentatie een uitgebreide toelichting op de plannen mbt ‘Gastvrij Den Bosch’ en over de aanpak tot bereikbaarheidsverbetering.
Dit pakket ‘Gastvrij Den Bosch’ kost ruim 2 miljoen. Maar via het Rijk en de provincie ontvangt de gemeente voor -wat heet - ‘Stedelijke bereikbaarheid’ nog eens 9 miljoen om over de jaren 2015-2017 de bereikbaarheid naar de stad te vergroten.


In 2016 worden in de eerste drie maanden 300.000 bezoekers verwacht. De meesten gaan naar Het Noordbrabant Museum. Dat wordt dan, zoals in 1967, filevorming...

De gemeente wil die toestroom aan bezoekers gastvrij ontvangen met een uptodate informatieverstrekking en met vriendelijke, goed geïnformeerde gidsen/ambassadeurs.

foto © paul kriele,  25 mei 2014.

Bereikbaarheid Brabantse steden
Dat gebeurt onder meer door het mobiliteitsgedrag van de reiziger te veranderen, zodat of spreiding ontstaat, of er minder gebruik wordt gemaakt van auto’s en meer van het Openbaar vervoer en/of de fiets.
Daartoe werd maandag 31 maart een convenant met de provincie getekend waardoor Den Bosch voor 11 miljoen kan investeren.
Daarin zit ook het project om op bepaalde locaties in /nabij de binnenstad centrale bevoorradingsplekken te creëren, waar gezamenlijk en op bepaalde tijden zaken en horeca kunnen worden bevoorraad.
Maar ook informatie over de bereikbaarheid naar de stad en snelfietsroutes - via West- naar Drunen/Waalwijk en via Oost naar Rosmalen aan te leggen. Ook de rotonde bij Motel Valk wordt voor fietsers gereconstrueerd.
En de uitvoegstrook op de Randweg vanuit Vught naar het Paleiskwartier krijgt een extra strook.

Bereikbaarheid vergroten en het gastvrij maken van de stad, komt ook de economie en het toerisme ten goede, lichtte wethouder Van Son toe. Van Son wil uiteraard projecten die de stad in 2016 ten goede komen voorrang geven. Maar dat is niet voor alles haalbaar omdat ‘Den Bosch’ afhankelijk is van procedures en… van Arriva en Rijkswaterstaat.


Terug naar boven