Rombouts reageert op kritiek fracties rond uitblijven 'essaydebat'

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2015 | Gewijzigd op: 23-04-2015
Burgemeester Rombouts heeft in een aparte brief aan de raad gereageerd op de kritiek van enkele fracties** waarom het debat over de stadsessays uitblijft. Vier professoren* hadden ieder met  zijn/haar specifieke achtergrond een visie gegeven op de stad. Daaruit zou een publieksdebat volgen. Maar men hoorde er niets meer van....
Burgemeester Rombouts komt nu toch tegemoet aan de wens van een publieksdebat,
maar  breder en ook nav de stadsessays
.
 

In de komende Commissie Bestuurszaken [23 april 2015] zou na vragen daaromtrent van D66, Rosmalens Belang, CDA, VVD en Bosch Belang dit onderwerp aan de orde komen.
Rombouts zegt nu in zijn brief van 22 april 2015, dat er nu wel een -breder- publieksdebat komt.  
En verder:  De overweging van het college om het publieksdebat te schrappen was het voornemen om de opbrengst van de stadsessays te laten landen in een aantal opgaven die het college zich heeft gesteld, de transities en de transformatie van de stad, en over deze opgaven een open debat aan te gaan.

Zowel de vragen als reacties van andere fracties van uw raad, leiden tot het inzicht dat een publieksdebat over de stadsessays een goede tussenstap is die als inspiratie en start kan dienen voor de opgaven waarvoor het college zich gesteld ziet. Wij staan open voor suggesties, nieuwe ideeën en kritiek en zullen daartoe ook oproepen met het publieksdebat over de stadsessays. De resultaten van het publieksdebat zullen wij via internet, Twitter en Facebook communiceren.


Wij zullen dan ook het initiatief nemen voor zo’n publieksdebat en gaan ervan uit hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op de vragen van genoemde fracties.

*De vier professoren zijn: dr. Paul Schnabel over de positionering van de stad, 
drs. Jos van der Lans over de rol van het lokaal bestuur in een snel veranderende samenleving,
prof. dr. Jan Steyaart over de digitalisering  van de samenleving
en prof. dr. Evelien Tonkens over  's-Hertogenbosch participatiestad. 

**Bossche PvdA wil wèl debat over toekomst van onze stad
De Bossche Partij van de Arbeid wil dat het belangwekkende debat over de toekomst van onze stad gevoerd wordt. De prachtige stadsessays die verschillende richtingen schetsen voor de toekomst van onze stad zijn door het College terzijde geschoven. Daarom neemt de Bossche Partij van de Arbeid het initiatief om met de stad dit debat in juni toch te voeren.


Terug naar boven