Melding 50 personen voor Adviesgroep asielzoekerscentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2015 | Gewijzigd op: 13-05-2015
 50 personen hebben zich gemeld om zitting te nemen in de Adviesgroep AZC. Iedereen die wil, kan meedenken over wat een locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC) tot een geschikte maakt. En waar die zijn in ‘s-Hertogenbosch. Die uitnodiging heeft de gemeente de afgelopen weken aan de inwoners gedaan. Zij konden zich tot 30 april jl. aanmelden voor de adviesgroep AZC. 
De adviesgroep gaat aan het werk onder voorzitterschap van Jan Timmers, voorzitter van het College van Bestuur van Signum.

Samenstelling
De samenstelling van de adviesgroep kent een goede spreiding over de stad. Iedere wijk is vertegenwoordigd. Twee wijken zijn in verhouding ruimer vertegenwoordigd. Dat zijn de Groote Wielen en het Centrum. Uit de overige wijken komen 1 à 3 inwoners.
 
Een aantal maatschappelijke organisaties is uitgenodigd mee te doen aan de adviesgroep.Signum heeft zich aangemeld als vertegenwoordiger van het basisonderwijs, het KW1C voor het voortgezet onderwijs. Tevens doen de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), het Beraad van Kerken, het Huurdersplatform, Vluchtelingenwerk, de GGZ (Reinier van Arkel) en de Overleggroep Asielzoekers mee.
 
De planning is voor de zomer drie keer bijeen te komen, zodat de adviesgroep in oktober een voorstel kan geven voor de mogelijke locaties voor een AZC.