Raad geheel achter komst hostels voor daklozen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2009
De voltallige gemeenteraad stelt zich achter de komst van 5 hostels voor chronisch verslaafden en psychisch gestoorde daklozen.
Over die vestiging ontstond vorig jaar in de Churchilllaan veel tumult dat eindigde in het in brand steken van de bestemde locatie.
De planning is dat voor 2015, verspreid over de stad, maar niet in de Hambaken, Eikendonk en de binnenstad een opvanghuis komt waar onder strenge begeleiding [Novadic en Reinier van Arkel] 25 daklozen worden ondergebracht. Door hen een beter bestaan te bieden zou de straat zijn bevrijd van zwervende verslaafden.