Ingreep gemeente om tekort uitkeringsbudget terug te dringen

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2015 De gemeente gaat- onder druk van de nieuwe zorgwet en het nieuwe verdeelmodel van uitkering inkomensvoorziening [SZW] -  het tekort dat daardoor ontstaat terugdringen en de begroting op orde te houden, licht wethouder Jan Hoskam toe. De gemeente is voortaan belast met  de uitkeringen participatiewet en iIOAW, IOAZ en deels Bbz [inkomensverdeling].
'Om mee te kunnen blijven doen in de samenleving staat werk voorop,' aldus wethouder Huib van Olden verklarend voor de ingreep. Het is onze maatschappelijke opdracht om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.
Omdat dat het nieuwe verdeelmodel nogal ongunstig voor  Den Bosch uitpakt tot, oplopend tot 2018, een netto tekort van-geschat- € 8,8 miljoen, zijn die ingrepen vereist.


Hoewel het Rijk aan de invoering van het nieuwe verdeelmodel een vangnetregeling koppelde maakt 'Den Bosch' samen met andere gemeenten op alle fronten bezwaar tegen het nieuwe model. De  te nemen maatregelen dragen bij aan het voorkomen van instroom waar geen recht op uitkering is, de strikte handhaving van wet- en regelgeving én het bevorderen van het beëindigen van de uitkering.

De arbeidsmarktanalyse is niet rooskleurig
Tegelijk - mede ingegeven door een weinig rooskleurige werkgelegenheid -onderzoekt de gemeente nieuwe mogelijkheden om meer mensen aan de slag te helpen. Er zijn veel meer werkzoekenden dan vacatures.