Culturele Jaarrede Wethouder Weterings

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2009
Wethouder Rodney Weterings, o.a. van Cultuur, sprak in de Verkadefabriek zijn Jaarrede uit. In maart 2009  verschijnt de nieuwe Cultuurnota.

foto © bonnie okkema, 5 februari 2009.

De wethouder voor o.a. Cultuur sprak -traditioneel -vanmiddag donderdag 5 februari 2009 in de Verkadefabriek zijn State of The Art’ [zinspeling op State of The Union] uit, maar liever zegt Weterings Culturele Jaarrede.
Als saillante punten vallen op:
Weterings gelooft ondanks de kredietcrisis [‘dan moet je zeker investeren, want creativiteit, die cultuur vertegenwoordigt, heeft ook een economische betekenis] in een realisatie van een megabioscoop[Wolffconcern] en hotel in het Paleiskwartier. 'Daar heb ik alle vertrouwen in. Het plan vergt alleen wat meer tijd.  Zo'n bioscoop hoeft de ambites van de [uitbreiding van de] Verkadefabriek niet te verstoren.'
De stad heeft potentie de vraag is of onze kwaliteit en ambities wel sterk genoeg in het land overkomen.
Neem bijv. de beeldende kunst: de potentie is groter dan wat waargemaakt wordt. We moeten ons focussen op datgene waar we goed in zijn en wat bij de stad hoort. Landelijk zouden we ons daarin sterker moeten profileren.
Organisaties die landelijk opereren wil ik sterker steunen,’ stelde de wethouder van Cultuur zonder daarmee ‘de kleintjes’ te niet te doen. En Weterings noemde expliciet het festival Cement. Verder: In het Paleiskwartier komt een klein-kunsten-cluster rond de KoningstheaterAkademie en het Koningstheater. De 1e stap daar naar toe is met het pand Havensingel al gezet’.
De Predikherenpoort [Jeugdtheater Artemis] wordt opgeknapt.
Neem de podiumkunsten. Den Bosch staat goed in theater en festivals, maar in de muziek en dans zijn we geen uitblinker. Ook op gebied van de beeldende kunsten staan we sterk. Weterings vergelijkt de nieuwe W2, deel uitmakend van ‘een grensoverschrijdend kunstencluster’, als een ‘Verkadefabriek voor de beeldende kunst’ waartoe overigens ook ‘muziek’ wordt gerekend.

Voor wat Weterings het internationaal festival de Boulevard noemt, is op voorstel van directeur Geert Overdam een permanente makersplaats in gedachten. ‘Het festival kan van de gemeente wel op extra steun rekenen, maar de wenselijkheid en haalbaarheid van Overdams plan moeten nog worden onderzocht,’ stelt Weterings.
Zorgelijk vindt Weterings het shoppen van instellingen die ‘in’ zijn voor het geld. Daar koopt een stad op de lange termijn niet altijd ‘kapitaal’ voor. Wat betreft het Zuidelijk Toneel, voor welk gezelschap de gemeente Tilburg het Bossche bod overtroefde, dergelijke ‘concurrentie’, aldus Weterings, reagerend op een vraag uit de zaal over Brabant Stad, ‘kan en wil ik niet voorkomen.’

De nieuwbouw die voor het TheateradParade in gedachten is, alhoewel de locatie [Parade of elders] nog niet is uitgesproken, bevat een grotere zaal en ook een betere [grotere] middenzaal ter vervanging van de Pleinzaal. Die plannen moeten -na een discussie in de gemeenteraad dit jaar - nog ontvouwd en in 2015 gerealiseerd worden.

‘Tot nu toe draagt/steunt ‘cultuur teveel op de gemeente, aldus Weterings. Ik zou zien dat er meer initiatieven komen en de instellingen naar meer maatschappelijk draagvlak zoeken. In die zin stipte Weterings een stokpaardje, het cultureel ondernemerschap, aan. ‘Want in die gezamenlijkheid ligt de basis van ons succes.’
De gemeente wil in 2016 op orde zijn met cultuur. ‘Dan verwacht ik een bloeiend cultureel veld. De Gemeente zal de voorwaarden scheppen.’Terug naar boven