College volgt deels advies Coalitie om meer te bezuinigen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2015 De coalitie –CDA, VVD, Rosmalens Belang, D66 en Bosch Belang- wil niet twee maar circa drie miljoen op de ambtelijke organisatie te bezuinigen.
Het College gaat wel mee in de hogere taakstelling op het ambtelijk apparaat, maar dan moet ook de kwaliteit van de dienstverlening in beeld komen.
Met andere woorden: voor B&W kan de kwaliteit van de dienstverlening verminderd worden en zelfs taken worden geschrapt.

Het concept voorstel ‘Bezuinigingen 2016’is onder te verdelen in drie sporen:
-Efficiency [betreft ook een verzoek van de coalitie om daar sterker in te bezuinigen].

-Als tweede spoor : ‘Taken’, ofwel minder subsidies verstrekken en de kwaliteit van diensten ‘aanpassen’.

-Het derde spoor betreft de -financiële- Voorzieningen en alle Reserves doorlichten.

Op 9 oktober 2015 maakt de gemeente de bezuinigingen voor 2016 bekend. Dan heeft het College van B&W zich over de concept voorstellen gebogen. Daarop volgt de behandeling in de commissies.
In november 2015
is de gemeenteraad aan de beurt om er haar commentaar op te leveren.