Aanvalsplan Werk voor mensen uit de bijstand

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2015 | Gewijzigd op: 11-09-2015
De gemeente, bij monde van  wethouder Huib van Olden en Sjoerd van 't Erve van WeenerXL lanceerden vrijdagmorgen 11 september 2015 voor de pers een 'Aanvalsplan Werk' m.n. voor jongere en oudere werklozen.
'De gemeente ziet -ondanks de economische situatie- wel degelijk kansen voor deze groepen,' aldus wethouder Huib van Olden. 'Met een Aanvalsplan doen we nog een schepje bovenop de huidige inzet.'

Wat dat plan inhoudt ?  Meer ondersteuning voor werkzoekenden, bijv. vaardigheden aanleren bij het solliciteren, werkgerichte trainingen, ondersteuning van werkzoekenden die
de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en een financiële beloning voor het vinden van een baan.

Sjoerd van ' t Erve
directeur van WeenerXL.
Wethouder Huib van Olden van o.a.Coördinatie
Arbeidsmarktbeleid,
Sociale Zaken en Arbeidsparticipatie.

foto's © paul kriele, 20 januari 2015 [r.] .

Werkgevers stimuleren
Daarnaast wordt extra ingezet om bedrijven te stimulere zoals bijv. dat ze werk aanbieden aan mensen met een uitkering.
Het werkgeversservicepunt kan deze bedrijven bijstaan.
Ook wil de gemeente persoonlijk contact tussen werkzoekenden en mogelijke werkgevers bevorderen en bij meer bedrijven social return organiseren.
Zorgen voor nieuw werk
Ook komt er een onderzoek naar mogelijkheden voor nieuw werk. Bijvoorbeeld door het oprichten van werknemerscoöperaties en het bevorderen van parttime ondernemerschap.