Bezuinigingen wel op cultuur, maar spaart het gemeente personeel

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2015 | Gewijzigd op: 29-09-2015
De gemeente heeft zich in het 'Concept voorstel Bezuinigingen 2016' opgelegd  in de eigen organisatie twee miljoen te gaan bezuinigen, naast de geplande € 10,5 miljoen structureel. Mede op aandringen van enkele fracties moet dat ook nog eens drie miljoen worden.


Normaal treft die ingreep voor een groot deel de personele organisatie, waar de grootste uitgaven gebeuren.
-Maar… in de begroting staat minder personeel door ‘natuurlijk verloop’. Da’s één dus geen ingreep.
-Daar tegenover staat ‘..inzetten in een verjonging van de ambtelijke organisatie wat [mede door vergrijzing] niet in de lijn ligt van de vorige stap.

-Volgens het Sociaal Akkoord van het kabinet zouden er tot 2023 extra banen gecreëerd dienen te worden….
-Dan staat er ook in de begroting te lezen dat is afgesproken om meer mensen met een arbeidsbeperking [tenminste 5% van personeelsbestand] aan te nemen. Dat volgt uit het besluit van de sociale partners [april 2013].
>>Het een lijkt niet geheel met het ander in overeenstemming, soms zelfs tegenstrijdig.
Zie ook bij * waar staat: '..de kwaliteit van diensten aanpassen..'.  

Cultuur grootste slachtoffer
-Van de andere kant ziet B&W wel grote kansen voor bezuinigingen in de culturele sector tezamen 1,3 miljoen. Daarvan dienen de Toonzaal en de Verkadefabriek tezamen ruim zes ton op te hoesten.
Een fusie -op locatie -van de Muzerije en de Biblioetheek levert een besparing op van bijna 8 ton.
De raad zal zich er de volgende maand over gaan buigen.

>>Uit bericht van 1 september 2015: zie College volgt deels advies coalitie
De coalitie –CDA, VVD, Rosmalens Belang, D66 en Bosch Belang- wil niet twee maar circa drie miljoen op de ambtelijke organisatie te bezuinigen.
*Het College gaat wel mee in de hogere taakstelling op het ambtelijk apparaat, maar dan moet ook de kwaliteit van de dienstverlening in beeld komen.
Met andere woorden: voor B&W kan de kwaliteit van de dienstverlening verminderd worden en zelfs taken worden geschrapt.
Het concept voorstel ‘Bezuinigingen 2016’ is onder te verdelen in drie sporen:
-Efficiency [betreft ook een verzoek van de coalitie om daar sterker in te bezuinigen].
-Als tweede spoor : ‘Taken’, ofwel minder subsidies verstrekken en *de kwaliteit van diensten ‘aanpassen’.
-Het derde spoor betreft de -financiële- Voorzieningen en alle Reserves doorlichten.