Parkeertarieven gaan omhoog

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2015 | Gewijzigd op: 06-10-2015
Het gelijktrekken van de parkeertarieven [garages en openbare plaatsen] betekent een tariefsverhoging bij het parkeren in de stad. Het gebeurt omdat al enkele jaren- mede door de crisis- geen verhogingen werden toegepast.
Deze maand behandelt de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer de tariefsverhoging, die in een discussienota staan vermeld.

'Gelijk trekken' betekent dat over alle [gemeentelijke] garages de tarieven naar € 2,20 per uur  gaan. Er zijn ook garages van Q-park die meestal duurder [ € 3 ] per uur zijn.

Ook de nachttarieven gaan omhoog en worden opgeschroefd van een maximum van € 3 naar een maximum  van € 5 per uur.

Op sommige openbare plaatsen geldt een parkeergebruik tot 19.00 uur. Dat wordt gelijkgesteld aan de tijden die overal gelden, namelijk tot 23.00 uur.