Afspraak Bomenverordening door bezuinigingen genegeerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2015 | Gewijzigd op: 19-10-2015
De stichting Boom & Bosch olv Helmus Boons reageert per -lange- brief op de bezuinigingen. In die voorstellen worden de Bossche bomen niet ontzien, staat er onder meer in te lezen. Boons reageert omdat de stichting van de inhoud van die bezuinigingen -met name tav het 'bomenbeleid' - niet was geïnformeerd.

Hemus Boons voorzitter van
de stichting Boom & Bosch hieronder in
december 2012 actie op het Vughterbastion. 
 

Boons verwijst naar het Bomenbeleidsplan dat in 2010 unaniem werd vastgesteld, inklusief de Bomenverordening. Juist daarin werd de bescherming van bomen substantieel verhoogd en juridisch gewaarborgd. Boons vreest dat door de bezuinigingen alle vastgelegde afspraken ongedaan gemaakt worden. 
Bovendien maakt het voor de gemeente de weg vrij om op een lichtvoetige manier [bijv. bij overlast] met bomen om te gaan.

Boons pleit er dan ook voor om in een gesprek - nieuw - af te spreken hoe met de Bomenverordening soepel omgegaan kan worden.