Gemeente: Nieuw financieringssysteem voor cultuur

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2016 | Gewijzigd op: 22-07-2016
Met als doel aan culturele organisaties voor een langere periode zekerheid te bieden komt er een nieuw financiering voor cultuur. Met 25 culturele organisaties worden voor vier jaar afspraken gemaakt over subsidies. Daarmee komen die organisaties -ook de amateurverenigingen- onder de paraplu 'Bossche Culturele Basis' [BCB]. Tot 2020 is er € 3,6 miljoen beschikbaar. 
B&W leggen aan de raad dit plan voor.

Maar binnen dat systeem kunnen tussentijds verschuivingen worden aangebracht  om  'de dynamiek van culturele uitingen een impuls te kunnen geven' zegt een persbericht

Om de lexibiliteit en doorstroming te regelen richt de gemeente drie culturele projectfondsen in:
een fonds dat landelijk onderscheidend is en de naam Den Bosch uitdraagt
eentje dat lokaal effectief is [ter stimulering van kunstbeoefening door burgers [amateurs als ook professionals]
en een pop-upfonds ter stimulering van vernieuwende projecten, die interessant zijn voor de stad.

Initiatieven ontvangen maximaal € 40.000 subsidie.