Mini-conferentie over subsidie voor wijk-en buurtactiviteiten

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2016 | Gewijzigd op: 08-04-2016
De gemeente gaat de toekenning van wijk-, en buurtactiviteiten overlaten aan Bewonersadviesgroepen. Meestal volgt uit die inspraak een positief antwoord.
Op de mini-conferentie van donderdag 7 april 2016 in Perron3 in Rosmalen dachten circa 200 inwoners uit de hele gemeente mee over de beoordeling van initiatieven uit wijken en dorpen.

De gemeente heeft vele kleinere budgetten samengevoegd tot €  675.000. Dat budget wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal over de verschillende dorpen en wijken. Dat betekent bijv. dat voor het kleinere Vinkel € 10.000 te verdelen valt en voor de grotere wijk West meer dan € 90.000.
Daarvoor kunnen dan projecten worden gefinancierd op sociaal, fysiek, economisch en ook veiligheidsgebied.
Hoe beoordeel je deze projecten?

De gemeente denkt aan Bewonersadviesgroepen, die moet adviseren over de zinvolheid van de projecten. De gemeente neemt deze adviezen dan vrijwel altijd over.
Op de avond die in een gemoedelijke sfeer verliep, werd wel duidelijk dat de inwoners nog niet direct in beeld hebben wie in de nieuwe Bewonersadviesgroep plaats gaat nemen om bijv. de projecten van duizenden euro's te  gaan beoordelen.
Er kwamen vragen naar voren zoals:
-Hoe zorgen inwoners voor draagvlak voor hun ideeën?
-Kan de wijkmanager daar bij helpen? Helpen oké,  maar de buurt zal  'ook het sjouwen en sjorren' zelf moeten doen.

Perron3 in Rosmalen
Miniconferentie over
nieuwe subsidietoekenning wijk-en buurtactiviteiten.

foto van mobieltje 7 april 2016.

In her najaar organiseert de gemeente nog een bijeenkomst waarbij wordt voortgeborduurd op de inzichten. Bedoeling is om dan  afspraken te maken over de nieuwe opzet voor 2017 van de besteding van het wijken-, en dorpenbudget.

De huidige wijkmanagers oogsten veel waardering en genieten ook vertrouwen van de aanwezigen. Wethouder Jos van Son zette nog even speciaal de managers in het zonnetje.