Gemeente: betere zorg aan verwarde personen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2016 | Gewijzigd op: 22-04-2016
De stad kent enkele -groepen van- verwarde* mensen te weten circa 50 mensen die een aangepaste - vaak rustige -gelegen woning wordt toegewezen. De gemeente zoekt voor hen bij huisvesting*** naar een creatieve oplossing.
Een andere groep zijn de op straat verblijvende verwarde personen die geschat wordt op circa100. De gemeente plant voor hen een laagdrempelige dagbesteding te voorzien. Dat gebeurt  ism externe partners** en -waar mogelijk- icm bestaande voorzieningen.

Wethouder Paul Kagie : De gemeente en partners ondernemen acties omdat de zorgverlening aan deze groepen verwarde mensen nog niet goed past bij hun bijzondere situatie of behoefte.

*Verwarde burgers
Verwarde personen zijn mensen vaak een psychische problemen, verstandelijk beperkt, dement en of verslaafd. Hierdoor kunnen problemen ontstaan op gebied van schulden, dakloos, verlies van vrienden of familie, het onverzekerd zijn of als illegaal.

**Een van die partners is het FACT team dat ism de wijkteams als hulverlener dichterbij de cliënten staat. Ook zal gezamenlijk, dwz met cliëntenorganisaties, mantelzorgers, welzijn en vrijwilligers voor  psychisch kwetsbare mensen naar oplossingen worden gezocht.
**De huisvesting gaat de gemeente vinden in leegstaande boerderijen zoals in de Kloosterstraat en in Nuland en in een aantal  nog te openen inloopunten in de binnenstad.