Meer dialoog om iets aan toenemende eenzaamheid te doen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2016 Omdat het aantal eenzame inworners niet daalt gaat de gemeente dmv een'stevig netwerk' daar iets aan doen*.
Er komt een plan van aanpak, waarvoor de gemeente € 75.000 beschikbaar stelt.
Wethouder Paul Kagie: 'Er is wel aandacht voor dit maatschappeijk probleem, maar niet genoeg. De stad, die koploper is in de aanpak van eenzaamheid, heeft toen [in 2015] de Bossche Coalitie Erbij in het leven geroepen.

*In het plan van aanpak zoals dat heet, staat onder meer:

-thema eenzaamheid op de kaart houden /versterken naar aandacht voor elkaar
-zorgwekkende eenzaamheid beter leren kennen
-inzet van effectieve tussenkomst in de wijk bevorderen
-opstellen activiteiten kalender  'Samen is leuker 2016'

'Samen is leuker'
Niet alleen de bestaande partners en gemeente gaan iets doen, maar het is ook de bedoeleing het onderwijs en het bedrijfsleven bij deze materie te betrekken. Met hen en de inwoners wordt een dialoog op gang gebracht onder de titel 'Samen is leuker'.