Voorjaarsnota 2017 legt accent op werk

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2016 | Gewijzigd op: 12-05-2016
Wethouder Jan Hoskam presenteerde donderdagmiddag 12 mei 2106 samen met dr. Laurens van Heugten, hoofd afdeling Financiën, de voorjaarsnota 2017. Dat is voor de gemeenteraad meer een discussiestuk rond kosten, uitgaven en plannen die de gemeente voor komend jaar heeft. Op de voorjaarsnota volgt - later het jaar - de begroting, ofwel de cijfers die de middelen de [beleids-] plannen dekken. Terzijde zegt de wethouder ook nog, dat in deze nota, oud – niet noodzakelijk- beleid, is ingewisseld voor nieuwe prioriteiten. Het is straks bij de begroting aan de raad om daaruit keuzes te maken.

Wethouder Jan Hoskam van Financiën en
dr. Laurens van Heugten, hoofd afdeling Financiën presenteerden
donderdag 12 mei 2016 de Voorjaarsota 2017
.
foto © paul kriele,  12 mei 2016.


Hoskam stelt in deze voorjaarsnota werk [-doorleiden] centraal. ‘We hebben een sterk en bloeiende gemeente,’ aldus de wethouder van Financiën. ‘Als onze burgers werk hebben staan ze sterker in sociaal verband en het voorkomt eenzaamheid. In economisch opzicht bespaart het de gemeente kosten.
Met andere woorden: Nu kansen grijpen en doorpakken’. Dat is de titel die de wethouder aan de voorjaarsnota geeft.
Hoe zit dat met werk doorleiden..? Hoskam: ‘Door gebruik te maken van de maakindustrie waar werk voorhanden is voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Hoskam denkt naast het werven van nieuwe bedrijven ook aan het inzetten van bussen die naar plekken rijden waar veel werk voorhanden is. Hij noemt de Rietvelden, Bol.com in Waalwijk en het nieuwe bedrijventerrein Heesch West. ‘We willen voorkomen dat mensen in de schulden raken.’
In deze lijn past ook het voortbouwen van de De Gruyterfabriek en het opzetten van een gelijksoortig initiatief voor het oude Grasso op de Parallelweg.
In de bouwsector krijgen het realiseren van tijdelijke en/of goedkope woningen extra aandacht evenals het verduurzame van woningen.

Wethouder Jan Hoskam tot slot: ‘Dit is de voorjaarsnota die het laatste volle bestuursjaar van dit College betreft en dan ook nog eens zonder een lastenverhoging..!

Op 24 mei staan de Algemene Beschouwingen op de agenda. Daarop komen de commissies aan het woord en op 14 juni 2016 staat de voorjaarsnota op de agenda van de raadsvergadering.