Samenwerking Den Bosch-Zaltbommel -Maasdriel met opsporingsambtenaren

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2016 Den Bosch heeft met Zaltbommel en Maasdriel op woensdag 18 mei 2016 een convenant gesloten, waarin de -juridische-samenwerking vast ligt rond BOA's, ofwel Buitengewoon Opsporings Ambtenaar. Die pool betreft  toezicht bij de afvalstoffenverordening, de politieverordening en de Drank-en Horecawet. Dat zijn taken die van het Rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Dat toezicht willen de drie gemeenten zo efficiënt mogelijk doen. Daarom hebben Den Bosch, Zaltbommel en Maasdriel een pool opgericht om elkaar daarin te kunnen ontlasten.

Burgemeester Ton Rombouts
temidden van de burgemeesters van
Zaltbommel [Van den Bosch] en Maasdriel [Van Kooten] bij de ondertekening van het BOA-convenant.