Rombouts ingenomen met samenwerking&burgerinitiatief rond veiligheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2016 | Gewijzigd op: 20-05-2016
Donderdagmiddag 19 mei 2016 presenteerden gezamenlijk burgemeester Ton Rombouts, politiechef Ge Bouwhuis en officier van Justitie Roel Krijtenburg de twee jaarlijks te verschijnen veiligheidsmonitor.
Die geeft een inzicht in de aanpak van de criminaliteit in de stad en ook van de overlast en de stand van zaken in de diverse wijken aangaande die aspecten. 

Burgemeester Rombouts begon dat '.. het saai werd om elke twee jaar weer te zeggen dat het veiliger wordt in de stad en de burgers zich veiliger voelen. 'Cijfers zijn nu eenmaal cijfers,' aldus Rombouts ter bevestiging.
Maar de burgemeester toonde zich nog gelukkiger met het feit dat  door onderlinge samenwerking  en burgerparticipatie [ondermeer wijkagent, Divers, buurtpreventie en wijkteams] tot dat effect 'veiliger' hebben geleid. Politiechef Ge Bouwhuis onderstreept nog eens dat juist de integrale samenwerking met de woningcorporaties, Divers en de gemeente voor deze resultaten hebben gezorgd . 'Ik hecht daar veel belang aan.'

Bouwhuis : 'Het mooiste resultaat hebben we bij de 'high impact crimes', de overtredingen die het meeste impact hebben op de burgers. De politiechef noemt: straatovervallen en woninginbraken. 'Vanaf 2007 zijn alle partners er op gericht  om die misdaden te voorkomen.' 
Kortom Den Bosch is zelfs de meeste veilige stad van Brabant en scoort [met 18% veiligheidsgevoel] goed boven Breda [20%], Helmond [23%], Tilburg [20%] en Eindhoven [24%].
Als het dan toch om cijfers gaat geldt die toename van veiligheid niet wat betreft autoinbraken en mishandelingen.
Met name in de binnenstad [parkeergarages Tolbrug en Arena] steeg dat aantal autoinbraken-gezien vanaf 2014- met 402 naar 1931.

*Zie de gemeentepagina voor de volledige veiligheidsmonitor.

vlnr.: politiechef Ge Bouwhuis, burgemeester
Ton Rombouts en Officier van Justitie
Roel Krijtenburg. Buitenbeeld Bart Venrooij
hoofd afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

foto © paul kriele, 19 mei 2106.

 

Verbetering dus nagenoeg alom, het meest nog in de wijk Noord, waar minder woninginbrakenen en bedreigingen plaatsvonden. Ook in Graafsewwijk, Maaspoort, Binnenstad en Muntel/De Vliert verbeterde de veiligheidsindex met 25 punten.
*Veiligheidsindex is een optelsom van uiteenlopende gevoelens, indrukken en feiten van burgers over haar/zijn veiligheidsbesef. 

Maar de binnenstad blijft door haar centrale - drukke -functie de minst veilige wijk. Hier gaat het om autoinbraken, fietsendiefstallen, bedreigingen en mishandelingen en jongerenoverlast.

Nogmaals werd de burgerparticipatie geroemd.  Momenteel zijn er 6 à 7 preventieteams actief. Daar komen er spoedig  3-4 bij. Maar er zijn ook de buurttent en de buurtinformatie en de preventieadviezen op aanvraag.

Punt van kritiek van de pers was dat bij de inzet van de preventieteams gekeken moet worden naar de wijken die in de veiligheidsmonitor minder goed scoren. Dat was nog niet het geval,  zo bleek uit de toelichting van politiechef Bouwhuis.

Ook een zwak punt is de gerichte diefstal van autonavigatie en airbags , mede waardoor het aantal autoinbraken  toe neemt.  'Daar is door de vakorganisaties en de voertuigdeskundigen nog iets aan te werken,' aldus Bouwhuis.
Ook in dat opzicht worden, net zoals bij fietsdiefstallen en en woninginbraken, ook lokauto's gebruikt.
 
Zie voor meer feiten en een oproep voor een veilige buurt:  www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeerTerug naar boven