Nieuwe subsidies voor onderwijsinnovatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2016 Voor dit jaar stelt de gemeente € 600.000 beschikbaar voor nieuwe vormen/ideeën voor het onderwijs. Doel is het onderwijs beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt.
Er lopen op dit moment twaalf aanvragen waarvan er vijf positief zijn beoordeeld.

Het Ambachtenhuis [meester-gezelprogramma] , Dutch Innovation School [omscholing hoogopgeleide volwassenen], drs. Pierson College [voor een Tienercollege 10-14 jarigen] , PROvaardig [talentontwikkeling voor jeugd van 6 t/m 8 jaar] en Schoolbesturen Primair Onderwijs [ervaring met innovatie uitwisselen via een app Pitch 073] hebben intussen al subsidie ontvangen.