Raad akkoord met opvang Asielzoekers in panden Parallelweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-12-2016 | Gewijzigd op: 01-12-2016
Bericht van 1 december 2016: Raad akkoord met handhaving opvang asielzoekers in panden Parallelweg.
Woensdagavond 30 november 2016 ging de raad akkoord om voortzetting van de opvang van twinitg uitgeprocedeerde  asielzoekers in panden aan de Parallelweg. Onder meer buurtbewoners hadden uit sociale motieven gepleit hen daar te laten zitten. Boschveld heeft geen enkele overlast van hen en  enkele bewoners zijn zelfs actief in de wijk. Bovendien is er van overheidswege geen alternatieve opvang geregeld.  

Bericht van  6 september 2016 Gemeente trekt besluit sluiting panden Asielzoekers Parallelweg in
Op  verzoek van de PvdA en op aandringen van bewoners van Boschveld, trekt de gemeente het besluit in om de panden voor opvang asielzoekers aan de Parallelweg te sluiten. Zij komt daarmee terug op de sluiting van panden 'Opvang asielzoekers' aan de Parallelweg. Die opvang zou de gemeente € 100.000 op jaarbasis kosten.
De PvdA spreekt van een ondoordacht plan. 'Het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers  leidt tot een schrijnend bestaan in de illegaliteit,' zegt het persbericht. 'Die illegaliteit betekent ook achterstand, verloedering en criminaliteir. Des te meer reden deze mensen te begeleiden.  En ook omdat de alternatieve regionale noodopvang nog steeds niet geregeld is.'  Hetw areen juis took de bewoners van Boschveld die een rol bij de terugtrekking van dit besluit hebben gespseeld. Uit sociaal-maatschappelijke motieven en  zeker ook omdat de asielzoekers geen overlast bezorgden, pleitten zij voor de handhaving van de noodopvang.
 

Bericht van  27 juli 2016 Gemeente sluit panden  asielzoekers aan de Parallelweg
De  gemeente gaat  nog dit jaar de opvang in vier huizen aan de Parallelweg voor uitgeprocedeerde asielzoekers sluiten.
Naast de hoge kosten is de reden dat er voor deze groep landelijk enkele grotere opvangplaatsten [o.a. Eindhoven] komen, die door het Rijk worden ingericht. Bovendien was deze opvang, die de gemeente als haar zorgtaak zag, tegen de wens van het kabinet in opgezet. Ook had de gemeente met de wijkraad Boschveld de afspraak dat deze opvangtermijn per 31 december 2016 zou eindigen. 

De tijdelijke opvang aan de
Parallelweg van uitgeprocedeerde
asielzoekers sluit per 31 december 2016..


foto © paul kriele,  20 februari 2009.

Aan deze groep van twintig asielzoekers wordt nog wel daggeld en medicijnen verstrekt.  Psychiatrische gevallen krijgen nog wel ondersteuning  Maar dat vindt de stichting  Vluchtelingenwerk onvoldoende. Zij mist de opvang voor deze groep die anders uit beeld verdwijnt.
De gemeenteraad behandelt op 21 september  2016  dit voorstel 'Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers'.

Reactie van Pieter Paul Slikker van PvdA:
De PvdA voorziet dat als we hier de deur van de noodopvang op slot draaien er een tekort aan plekken ontstaat. Dan belanden er hier of elders mensen op straat. En de ervaring leert dat daar waar uitgeprocedeerde asielzoekers uit beeld raken er géén sprake is van terugkeer. Wél van schrijnende situaties waarbij er sprake is van uitzichtloosheid, misbruik en overlast.

Terug naar boven