Financiële positie gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-04-2008 | Gewijzigd op: 14-07-2008
Alle wethouders waren vanmiddag in het Bestuurscentrum tezamen bijeen voor de presentatie van de voorjaarsnota 2009. ie nota is de opmaat naar de begroting voor 2009. Het werd niet gezegd, maar het is merkbaar dat -door goed beleid -de financiële positie van de gemeente meer dan rooskleurig is. De jaarrekening geeft een plus van 19 miljoen euro. De wethouders behoeven niet de knip op de beurs te houden.

 B&W zonder burgemeester Rombouts, die op bezoek is in Madrid voor deelname aan een veiligheidsconferentie.
- foto © paul kriele, 29 april 2008.
De huidige economische [100.000 arbeidsplaatsen een lage werkloosheid] en de financiële situatie [goed beheer] bieden in 2009 ruimte voor extra investeringen met als doel de stad nog beter op de kaart te zetten, aldus een toelichting van Geert Snijders. De reeks van uitgaven bedragen –structureel - bijna 3 miljoen en rond de 20 miljoen voor nieuwe investeringen en nog eens 3 miljoen voor nieuwe projecten.

Bij die aanpak bestaat er een wisselwerking tussen ecologie, economie, onderwijs en bijv. cultuur. Ze versterken elkaar als het bijv. gaat om een digitaal toeristisch LED-informatiesysteem, dat op zijn beurt ook de economie ten goede komt.

Binnenkort verschijnt de nota Vrijetijdseconomie, aldus de wethouder van o.a. Toerisme en Financiën Bert Pauli. Bij de ontwikkeling van Willemspoort is er een koppeling tussen economie en onderwijs als het bijv. gaat om het nieuwe [Food & Healthproject ]. In het geval waar studenten [HAS en Avans] hun kennis beschikbaar stellen aan het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis is er tussen onderwijs en zorg een wisselwerking.

Het draait om de mensen volgens dit College. Jetty Eugster wil dat met de aspecten WMO en armoedebeleid aangeven. Er komt een potje MIG [Maatschappelijke Initiatieven Geld], een soort Doe-geld, maar dan meer voor maatschappelijk getinte ideeën.

Tevens markeert Eugster dat het woningprogramma op peil [1200 per jaar] zit en zij noemt de woonzorgcentra [speerpunt], De Biechten [Hintham], Noorderkroon [Ploossche Hof], ’t Geerke en Anneborch [Rosmalen] en straks ook nog een voor Boschveld. Bij de aanleg van wegen [A2 en Randweg] gaan verkeer en economie hand in hand, of versterken milieu [luchtkwaliteit en meer fietsbanen] en economie [bereikbaarheid] elkaar.

Concrete te noemen uitgaven zijn bijv. de 7 miljoen voor verbetering van de Talent Factory. Al geeft wethoeder Bart Eigeman niet alles prijs, maar de gemeente ziet de Buitendijk als dé locatie voor een cultureel jongerencentrum en reserveert er 6,7 miljoen voor.. Eigeman [sport, onderwijs en jeugdzaken] noemt expliciet een nieuwe skatehal op de Hambaken of een centrale school voor Speciaal Voortgezet onderwijs. Eugster meldt ihkv ‘Kroon op je wijk’ de uitgave van € 66.000 euro per jaar voor het opzetten van een dienstencentrum, waar klussendiensten of burenhulp worden gecoördineerd.Jeugd en sport zijn aan de orde bij de opzet van nieuwe sportpunten, zoals op de Hambaken of in Engelen. In zo’n cluster wordt ook aan kinderopvang, oefenruimten voor muziekgroepen, sport voor ouderen [bewegen!], allochtonen en/of gehandicapten gedacht. De gemeente gaat de Bossche hockeyclub steunen bij de uitbreiding van de accommodatie op Oost en The Dukes aan een betere kleedruimte helpen.

Voor de toekomst kondigt loco-burgemeester Bert Pauli aan, dat het College deze zomer met een visie komt voor het oude GZG-terrein en voor de zuidrand van de binnenstad. De verbinding van Paleiskwartier met de binnenstad [Ponte Palazzo] komt in zicht dankzij geld van het Rijk en de Provincie.
Voor de tussentijdse locatie [nog niet bekend waar] voor het SM”s, dat nog voor de nieuwbouw in juli 2009 uit het Paleiskwartier weg moet, is 2 miljoen uitgetrokken. De raad spreekt zich op 20 mei 208 uit over de nota.

Terug naar boven