Gemeente Begroting 2017: wethouder zit op rozen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-09-2016 | Gewijzigd op: 01-10-2016
Donderdagmiddag 28 september 2016 presenteerde wethouder Jan Hoskam samen met de directeur Financiën Leo Nelis de begroting voor 2017. Dat huishoudboekje van de gemeente laat zien dat er dat jaar € 712 miljoen omgaat/ te besteden valt.


Wethouder Jan Hoskam van  o.a. Financiën
[r.] en directeur Financiën
Leo Nelis op het persgesprek in het stadhuis
.

foto © paul kriele, 28 september 2016 
.

Niet voor niets begon wethouder Jan Hoskam zijn toelichting op de begroting 2017 met trots omdat:
-Er vindt geen stijging vande woonlasten plaats.
-Er is een sluitende begroting en de onzekere periode [door bezuinigingen en regelmatige rijksbijdragen] is voorbij.
'Het gaat zo goed met de stad,' aldus Hoskam dat er ruimte is om te investeren*.

In ons beleid voor 2017 staat staan werk en toeleiding naar werk centraal. Doordat burgers werken functioneren ze ook sociaal goed en het vermindert dat de [sociale lasten van de gemeente. Tegelijk biedt dat meer ruimte om te investeren.

'Een ander speerpunt,'aldus Hoskam en directeur Nelis,  'sluit hier bij aan: het aantrekken van productiebedrijven, waar voornamelijk laag opgeleiden [die een hoog aandeel in de werkloosheid hebben] een baan vinden.'
Hoskam: ‘We blijven actief in  nieuwe bedrijfsvestiging.' Specifiek noemde Hoskam reshore. Dat is het aantrekken van bedrijven die eerder naar de lage lonenlanden vertrokken.
'We zetten ook in om het onderwijs [de jeugd] aan het bedrijfsleven te koppelen.
'En sociaal gezien is onze inzet de stad schulden vrij te  maken'. Daarmee duidt de wethouder op dat steun wordt gegeven bij meervoudige problemen van huishoudens. Hier spelen de sociale wijkteams een belangrijke rol.  'Een schuldenvrij status stelt de burger in staat een eigen leven te kunne leiden,' zegt Hoskam

Vanaf 1 januari 2017 gaat de regeling ‘Wijk-en dorpsbudgetten van kracht’. Burgers kunnen bij hun initiatieven die worden ondernomen [ sociaal of fysiek of tav veiligheid en buurteconomie.] steun van een ambtelijk expert krijgen en eventueel subsidie bij de uitvoering van hun plannen.

*In die begroting is uiteraard ook ruimte voor investeringen. Enkele voorbeelden.

Cultuur
We gaan de effecten en ‘winsten’ van het Jeroen Boschjaar gestalte geven.
In de begroting staat dat de gemeente met de grote subsidieontvangers een meerjaren afspraak gaat maken, zodat deze instellingen niet voor onverwachte tegenvallers komen te zitten. Er is ook ruimte gemaakt om initiatieven op cultureel gebied uit het pop up fonds te honoreren.
In het verschiet ligt nog de aanpak [‘doorontwikkeling’] van de Brabanthallen [overkapping, zodat er een carrévormige accommodatie ontstaat. Ook de omgeving van de Brabanthallen zal verkeerstechnisch worden aangepakt

Aanpak van het Veemarktkwartier/ Boschveld icm omgeving De Heus en ombouw Grasso tot een startersbedrijf en ontsluiting van De Heus.

Hoskam: ‘Het blijkt dat er steeds meer vraag komt naar grote bedrijfskavels. Den Bosch heeft die- op een 8 hectare in de Rietvelden na- niet meer voor handen. Met de buurgemeenten zit alsnog een doorontwikkeling van Heesch West in het verschiet, zo blijkt uit de woorden van de wethouder, die verwijst naar de positie van Noord-Oost Brabant qua logistiek de 4e hotspot is van het land.
Groene Delta
Ook wordt geïnvesteerd in 'de natuur'. De gemeente trekt  € 222.000 uit voor de natuur. Onder de noemer 'Groene Delta'  worden natuurgebieden rond de stad met elkaar  verbonden. Het is een project dat samen met buurgemeenten wordt uitgevoerd. 
Door de toenemende regenbuien is er een noodzaak om tuinen niet meer te betegelen anders loopt het water onvoldoende weg. De plaatsing van zonnepanelen, o.a. op gemeentepanden, wordt bevorderd,  in het licht dat de stad in 2050 energie-neutraal wil zijn.

Maar sluit Hoskam : ‘We zijn nog lang niet klaar om Den Bosch blijvend sterker te maken. Maar mede dankzij een goed financieel beleid [directeur Leo Nelis] kunnen we de begroting aanhouden zonder de lasten te vergroten.
Investeringen

De begroting is te koop voor  € 12,40 of vanaf 3 oktober 2016 te downloaden vanaf www.s-hertogenboshc.nl 


Terug naar boven