Gemeente aan zet bij nieuwe opzet citymarketing

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2016 | Gewijzigd op: 07-10-2016
De gemeente  zet  nieuwe lijnen uit bij de opzet van de citymarketing. Doel is /was '..meer bezoekers, bedrijven, bewoners en studenten naar de stad te halen,'  zo staat in een persbericht van heden [06102016] beschreven. En ook  '..om de bewoners en hun talenten aan ons te binden'.'Hoe? : door extra geld te reserveren en intensief samen te werken met partners..

In de vier te onderscheiden doelgroepen [koopkrachtige bezoekers, vernieuwende bedrijven, bewones en studenten] is voor elk een aparte boodschap en aanpak bedacht.
Bewoners en studenten sluiten  wat betreft die keuzes aan bij de eerste twee [gekwalificeerde] doelgroepen.

Rond een nieuw evenementenfonds dat  [ook mbv derden] wordt ingesteld mikt de gemeente op evenementen die het Bossche imago bepalen/versterken. Daarachter schuilt dat de gemeente alleen die evenementen financieel zal steunen die aan 'ons imago' bijdragen..
In ieder geval zal de naam van Jeroen Bosch blijvend aan de stad worden gekoppeld.

Financieel
Er wordt alvast € 180.000 gereserveerd om dit beleid te  kunnen uitvoeren. Ook zal vooruitlopend op het fonds, daaruit alvast  € 80.000 aan het huidige evenementenbudget worden overgemaakt.
en als derde 'vooruitloop actie':  De gemeente gaat ook alvast dat evenementenbudget met € 450.000 verhogen.

Een definitef besluit hierover volgt eind dit jaar.