Bossche Woonboulevard corrigeert gemeente rond Bauhaus procedures

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2016 | Gewijzigd op: 12-10-2016
Bericht van woensdag 12 oktober 2016: Wel ruimte voor grote bouwmarkt
Het detailhandelsbeleid wordt aangepast ,zo bleek dinadagvond in de raadsvergadering. Dat maakt dat onder meer in de Groote Wielen- naast de eerste indienrr Bauhaus- ruimte is voor welke superbouwmarkt ook [groter dan 6.500 m² ook.

Bericht van dinsdag 11 oktober 2016 Woonboulevard corrigeert gemeentelijk standpunt voorstel 'Bouwmarkten'

 Het bestuur van de stichting Bossche Woonboulevard corrigeert het standpunt van de gemeente over het niet transparant voorstel ‘Bouwmarkten’. Ze schrijft daar een brandbrief over.

Bossche Woonboulevard corrigeert standpunt gemeente over niet transparant voorstel ‘Bouwmarkten’
In een Brandbrief aan de gemeente[-raad[ dd. 11-10-2016] stelt de Bossche Woonboulevard dat het voorstel maximale grootte bouwmarkten niet uitgaat van rechtsgelijkheid. Inmiddels is in het voorstel specifiek Bauhaus geschrapt. Maar dat neemt niet weg dat er geen marktruimte bestaat [vlg. Goudappel].
Woonboulevard vraagt om een eerlijk [-er] procedure om de beschikbare planologische ruimte te verdelen.

De Bossche Woonboulevard.

De Woonboulevard concentreert zich in haar bovenvernoemde brief op het feit dat het in strijd is met het transparantiebeginsel.
De gemeente heeft dan wel eind 2015 de maximale omvang van 6.500 m losgelaten [in vigerend detailhandelsbeleid] , maar de aanvraag van Bauhaus dateert al van voor die tijd.

Tevens weerspreekt rapport Goudappel -degelijk onderbouwd- de conclusies uit eerdere onderzoeken over beschikbare marktruimte.
‘Iedere definitie van vernieuwend concept anders dan dat het concept ‘Bauhaus/Hornbach’ dat de wethouder benoemd, wordt uitgesloten,’ aldus Woonboulevard. ‘Daarom moet er een eerlijke procedure komen om de beschikbare planologische ruimte te [kunnen] verdelen. Er is ook sprake van een niet eerlijk speelveld doordat er sprake is van willekeurige criteria.
Kortom het ontbreekt aan een beleidsstuk met kaders, dat kan leiden dat alsnog aan Bauhaus de vergunning wordt verstrekt. Het getuigt niet van een gelijk speelveld met gelijke kansen.

Daarom verzoekt Woonboulevard of een hierboven beschreven procedure te volgen en niet in te stemmen met het wijzigingsvoorstel mede omdat zij bezorgd is over de effecten van grootschalig markten en omdat er vlg onderzoeken geen ruimte voorhanden is.


Terug naar boven