Bezuinigingen op dierenparken afgelast

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2016 | Gewijzigd op: 13-10-2016
De gemeente trekt voorlopig de bezuinigingen van €100.000 op de dierenparken in [raadsbesluit dd.10-11-2015].
Het in 2015 opnieuw
aangelegd dierenpark in het Zuiderpark
.

foto © paul kriele, 15 december 2015.

Officieel staat in de raadsinformatiebrief van heden, 12 oktober 2016  'Onder de huidige omstanigheden achten we het niet haalbaar de ombuiging te effectueren. Er is onvoldoende voedingsbodem om de nog in gemeentelijk beheer zijnde  dierenparken op grote schaal over te dragen.'
Verder staat er:  'Er is ook financiële ruimte nodig om de dierenverzorgers te handhaven.

*zie bericht van 19 februari 2016 :Bezuinigingen  op dierenparken geeft veel commotie ook al op SBS 6..