Sterkere inzet gemeente voor mensen in de bijstand

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2016 | Gewijzigd op: 10-11-2016
De gemeente gaat zich extra inspannen om mensen in de bijstand actiever te laten deelnemen aan de samenleving.
Dat kan  door vrijstelling van de arbeidsverplichting bij deelname aan dagbesteding, mantelzorg,  vrijwillligerswerk en maatschappelijke activering. Het gaat om bijna 2700 Bossche burgers.


'Het actief zijn werkt positief op de gezondheid van mensen, het doet de zelfwaarden toenemen en ook de zelfredzaamheid,' zegt wethouder Huib van Olden van Sociale Zaken en arbeidsparticipatie. 
Het doel dat de gemeente wil bereiken is:  reguliere of met loonkostensubsidie werken, vrijwilligerswerk of mantelzorg, inzet op nieuwe beschutte werkplek of arbeidsmatige dagbesteding en maatschappelijke activering.