Gemeente antwoordt uitgebreid op gebruik sociale media nav vragen R.B.

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-01-2017 | Gewijzigd op: 25-01-2017
 De gemeente vindt dat zij bij haar informatie naar de burgers voortvarend gebruik maakt van sociale media. Dat geldt ook voor de communicatie en gemeentelijke activiteiten. Dat antwoordt zij op vragen [brief dd.14122016] van A. de Groot van Rosmalens Belang

Voorop stelt zij dat  zij volop in zet op de informatievoorziening en interactie met de inwoners en andere doelgroepen o.a. via sociale mediakanalen, website en offline- kanalen, zoals de Bossche Omroep en wijknieuwsbrieven. Daarnaast zet zij -naast de gemeentelijke website-  een breder palet van middelen in:  Twitter, Facebook, Instagram en Linkedin en ook de wijkpagina’s van de wijkmanagers. 

 Specifiek betekent dat:
 Via Instagram willen we de gemeente vermarkten met mooie beelden van natuur, architectuur, het leven op straat en evenementen. Vaak zijn het foto's van inwoners die we delen uit de buurten en wijken van de gemeente.
 Op Twitter richten we ons meer op de politiek en de journalistiek geïnteresseerde volgers met gemeentelijk nieuws.  
 Op LinkedIn willen we de ondernemer verleiden zich in onze gemeente te vestigen en willen ons presenteren als aantrekkelijke werkgever.  
 Op Facebook richten we ons op het brede publiek met leuke achtergronden die voor de gemeente als geheel spelen en interessant zijn. Soms zijn dat evenementen met een grotere impact. Maar dat is geen hoofddoel. De berichten variëren van vacatures, live-uitzendingen, zaken in de openbare ruimte etc.
 De wijkfacebookpagina’s gaan met name op de buurten wijken in: nieuws en wetenswaardigheden, wegwerkzaamheden, buurtactiviteiten en soms evenementen etc.  
 De sociale media (Facebook, Instagram en twitter) die gekoppeld zijn aan de ‘sH website bezoekdenbosch.nl besteden aandacht aan de evenementen en activiteiten in de gemeente, waaronder soms ook activiteiten in Rosmalen.
De uitlijst van de website neemt gemeente breed activiteiten op. 
 
Uit digipanelonderzoek blijkt dat onze inwoners het gebruik van de  gemeentelijke social media positief waarderen.  Wat betreft Facebook blijkt aanvullend dat inwoners in onze gemeente niet meer dan 2 berichten per dag willen. Anders gaan ze ons ontvolgen omdat ze ons als ‘spammer’ ervaren.
Een andere ontwikkeling is dat Facebook en Twitter maar ook Instagram vooral berichten van personen willen delen. En minder van bedrijven, overheden en instellingen. Hier spelen wij op in door berichten gericht via de geschikte social mediakanalen te delen. Maar we doen dat ook door collega’s actief informatie via sociale media te laten delen en in gesprek te gaan.