Fietsplan: Nog meer burgers op de fiets

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2009 | Gewijzigd op: 02-04-2009
Behalve de aanleg en de verbetering van fietspaden [infrastructuur] wil de gemeente ook een mentaliteitsverandering bij de burgers bewerkstelligen.

foto's © paul kriele, 26 maart 2009.
 
De gemeente heeft de ambitie om het fietsgebruik met eenderde - van 33% van de verkeersdeelnemers naar 44% - te doen stijgen. Daartoe zijn er tot 2012 voor € 3 miljoen per jaar maatregelen opgezet. En daarna nog eens voor € 1,5 per jaar. Kort gezegd gaat het om het fiets-en autoverkeer te scheiden, betere ‘hoogwaardige’ fietsroutes aan te leggen en - waar mogelijk - fietstunnels te bouwen. Ook gratis, bewaakte en diefveilige stallingen staan in dit ‘Fietsplan ..lekker fietsen’ uit de Koersnota Hoofdinfrastructuur.
Ook wil de gemeente de burgers via pr-campagnes en informatie rijp maken om meer de fiets te pakken. De 1e maatregel, het fietsen toestaan overal in de binnenstad,vindt de gemeente’ uniek voor Nederland’.
Bij de transferia komt een leenfietsmogelijkheid en bij de stations Oost en Rosmalen de service fietsen te lenen.