Verbetering bereikbaarheid buitengebied

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2017 | Gewijzigd op: 29-03-2017
De gemeente gaat zich aansluiten bij het initiatief  van de Regiotaxi Noordoost-Brabant, die via www.ikwilvervoer.nl heldere informatie geeft over bestaande vervoersvoorzieningen.
Doel is verbetering van de bereikbaarheid buitengebied, zoals dat in de motie 'Verbetering bereikbaarheid van kernen buitengebied en buitengebied' van 21 september 2016 staat vermeld, specifiek dat de gemeente zich inspant  om die bereikbaarheid te verbeteren en in gesprek te gaan met de dorpsraden.