Er komt schot in oplossingen verkeersproblematiek binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2017 | Gewijzigd op: 30-03-2017
Gemeente informeert per brief dd. 30 maart 2017 de omwonenden in de Postelstraat en Kruisstraat over de aanpak veiligheid in hun straten. Maar het gaat om een groter gebied dat ligt ingeklemd tussen de Westwal, Vughterstraat en de twee genoemde straten.

De Postelstraat behoort tot
het racecircuit van de binnenstad
.

foto © paul kriele, 9 maart 2017.
..................................................................
 


-Boven: De Kruisstraat, waar vooral op de
kruising Kruisstraat-Korenbrugstraat- Eerste
Korenstraatje de meest penibele situaties ontstaan.

-Rechts : De Kruisstraat die loopt in het
verlengde van de Postelstraat is  ook een racestraat .

foto's © paul kriele, 20 april en 2 december 2015.De brief gaat nog niet  in op te nemen maatregelen, maar zegt wel bij monde van wethouder Jos van Son wel toe, dat vóór de zomer  men wordt geïnformeerd.
Van Son refereert aan de ontmoeting van de gemeente met de bewoners  waar aan de hand van de vastgestelde problemen en oorzaken gekeken [..] is naar mogelijke [..] oplossingen..!