Voorjaarsnota 2018 voortgang op bestaand beleid/ weinig nieuws

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2017 | Gewijzigd op: 12-05-2017
 Wethouder van onder meer Financiën Jan Hoskam met aan zijn zijde Directeur Financiën Leo Nelis, heeft vrijdagmorgen 12 mei 2017 de voorjaarsnota 2018 gepresenteerd. Dat is een beleidsmatige opzet voor een discussie voor de latere financiële uitvoering/ keuzes die de gemeenteraad zal maken. Maar het bevat ook al enkele duidelijke keuzes die dit College maakt en dus vooruitloopt op een nieuw College van 2018 dat die keuzes* al vast op haar bordje krijgt gelegd.

.Wethouder van onder meer Financiën Jan Hoskam.
............................................................................................................
 

In het algemeen gaat het dus om het  uitstippelen van beleid en anderzijds dat in een financieel kader de gemeente een sluitende begroting heeft. Zij houdt ook vast  aanlage lasten, die komend jaar niet zullen stijgen. [behalve de inflatiecorrectie].  Wethouder Hoskam geeft hierbij  nog even aan dat  Den Bosch, van steden boven de 100.000 inwoners, tot bijna de goedkoopste van het land behoort.  Ook intern [sluitende begroting]  heeft de gemeente haar huishoudboekje op orde  en kreeg daardoor een goedkeurende  accountantsverklaring.

*'Door de actualisatie van de begroting kunnen er alsnog  keuzes worden gemaakt al heeft het einde van de crirss niet veel extra financiële ruimte opgeleverd,  zo staat er in het bijbehorend persbericht.  
Die keuzes zijn onder meer:  het faciliteren van de Rosmalense club OJC voor een tiende veld en de herhuisvesting van de WeenerXL groep, nu nog op de Van Herpensweide. Ook  duidelijk is het voornemen mee te werken [opnemen in structuurfonds] aan een zwembad op West. Die keuze is mede ingegeven door de wensen van de gemeente Heusden en Vught.  Hiermee  geeft  Hoskam aan , dat.. 'dit is een bovenregionale voorziening wordt'.
Ook noemt de wethouder het vrijmaken van extra middelen voor de Jheronimus Academy of Data Science. Dat is een bewuste keuze omdat de gemeente  die academy kan betrekken bij analyses  omtrent bijvoorbeeld veilgheid [bijv. criminaltieitsontwikkeling]  en sociaal/maatschappelijke  aspecten in de stad.
Maar de besluitvorming omtrent deze zaken volgt pas bij de begrotingsbehandeling 2018 komend najaar.

Ter zijde merkt Jan Hoskam nog op dat  'we' goed uit de crisis zijn gekomen en door de afgelopen jaren in te zetten op werk en sociaal  en gewone duurzaamheid goede keuzes hebben gemaakt.  Dat heeft de stad veel opgeleverd. En nu, richting 2018, willen we de zaak goed achterlaten'.

 Terug naar boven