Gemeente: tekort van 2,2 miljoen inzake jeugdhulp-uitkeringen [2018]

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-07-2017 | Gewijzigd op: 27-07-2017
Uit de ontvangst van de meicirculaire* van het kabinet blijkt een tekort van - regionaal gezien-  netto € 8 miljoen voor 2018 wat betreft de uitkeringen 'Jeugdhulp'. Voor 'Den Bosch' is het nadelig effect € 2,2 miljoen.
Maar het gaat de regio ook nog eens € 2 miljoen aan loonprijscompensatie kosten. Intussen is daarover door de gemeente al een compensatie ontvangen, welk bedrag wordt ingezet voor de uitvoering van de loonprijscompensatie in de contracten Jeugdhulp.

Dat is nog niet alles want in september 2017 volgt de septembercirculaire, die alsnog voor de gemeente  tot nieuwe bijstellingen kan leiden als het nieuwe kabinet [als dat er dan is] nieuwe beleidslijnen heeft bepaald. 

*De meicircularie die de vorige maand vanuit 'Den Haag' binnen kwam informeert de gemeente met name over de uitkeringen van het lopende jaar 2017 uit het gemeentefonds