Gemeente gaat alsnog over tot asbestonderzoek en mogelijk sanering

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-08-2017 | Gewijzigd op: 04-08-2017
De gemeente gaat alsnog over tot -preventief- asbestonderzoek van haar gebouwen, die al of niet in de verhuur verkeren. Als vervolgstap volgt mogelijk een sanering.
Dat besluit- mede als gevolg van nieuwe  wettelijke verplichtigen- volgt na vragen van De Bossche Groenen en is vastgelegd per brief dd. 12072017 aan de gemeenteraad.

Het betreft het vastgoed van de gemeente van vóór 1994. Tussen 1 oktober 2017 en 1 maart 2018 zal dit asbestonderzoek gaan plaats vinden in 190 panden. 
Na het onderzoek wordt bekeken of inderdaad sanering moet plaats vinden. 
Helmus Boons van De Bossche Groenen wil dat alle gebouwen van vóór 1994, dus ook kerken en scholen, worden gecontroleerd.