Wethouder Jan Hoskam presenteert de begroting 2018

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2017 | Gewijzigd op: 29-09-2017

Vrijdagmorgen 29 september 2017 heeft wethouder van Financiën voor de pers de begroting 2018 gepresenteerd. Daar gaat een bedrag mee om van €  647.000.000. Nieuw is dat de begroting voortaan ook digitaal is in te zien. Zie de link op de gemeentepagina www.s-hertogenbosch.nl of  www.s-hertogenbosch.begroting-2018.nl 

Ook nieuw is, maar dat  is op zich geen nieuwigheid, dat de begroting een tijdperk van [Rijks-] bezuinigingen [zgn. buigbudget]  en  andere doorgevoerde bezuinigingen afsluit. 'Bovendien, we gaan nu met de flow mee,' zegt Hoskam.  
De wethouder van Financiën Jan Hoskam heeft de begroting 2018 gepresenteerd. Daarmee  sluit de Gemeente een periode van
bezuinigingen af. Ook de plannen uit het Bestuursakkoord 2014 zijn uitgevoerd


 
foto © paul kriele, 29 september 2017.
.................................................................................................................................
 
 

'Deze begroting is sluitend en er zijn geen tekorten meer en de problemen van de afgelopen jaren zijn opgelost,' zegt Jan Hoskam. Daarmee duidt hij ondermeer op het feit dat de plannen uit het bestuursakkoord van 2014 zijn uitgevoerd. Maar ook op het feit dat in 2019 de tekortkomingen op onderwijshuisvesting zijn opgelost.

-Ook wordt eindelijk de plannen voor de Weenerhuisvesting [nieuwe locatie elders dan in Orthen links] uitgewerkt.

-Ook zal geld vrijgemaakt worden voor nieuwe sportvoorzieningen en voor noodzakelijk onderhoud.

-Met de nieuwe Jeroen Data Science Academy wordt een contract getekend voor de inzet van studenten om  data aan te leveren, die inzicht aangeven omtrent  ‘veiligheid’, zeg criminaliteit  in de stad.

Kortom deze sluitende begroting betekent dat de gemeente, zegt de wethouder van Financiën, niet meer op de rem hoeft te gaan staan wat het huishoudboekje betreft.' 

Maar de haken en ogen die op gebied van cultuur nog aan die begroting vast kleven zijn: TheateradParade, de positie van de Openbare Bibliotheek in de Hinthamerstaat waarover de gemeente en de bieb van mening verschillen en de fusie van de Muzerije met Babel. 

Voor de burgers is het belangrijk te weten dat er opnieuw geen gemeentelijke lasten worden verhoogd, afgezien van de inflatiecorrecties. Hoskam: ‘Den Bosch is de op drie na, goedkoopste gemeente [boven de 100.000 inwoners] van ’t land’.

 De vraag was vanuit de pers of het nieuwe College invloed heeft op deze begroting? In principe niet, maar ze kan wel accenten zetten of zaken binnen de begroting verschuiven.Terug naar boven